El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  la relació d’equips no presentats de les rondes 2, 3 i 4 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2012 

Incompareixences:

Ronda 2

Segona Prov BCN (VI) 

BERGUEDA 'B- L'ESTANY                 Ajornat al dia 3 de març de 2012

 

Tercera Prov LLE (I) 

SORT - ALMENAR 'B'                       Perd l’Almenar B per 4 a 0

 

Ronda 3  

Tercera Prov GRN (III)

CASSA 'D' - BLANES 'B'                   Perd el Cassà D 4 a 0 

SANTA EUGENIA 'D' - CASSA 'C'  El Cassà C no es presenta

 

Ronda 4

Tercera Prov BCN (II) 

CASTELLDEFELS 'C'        0 - 3    GRAN PENYA 'B' el Castelldefels presenta un sol jugador i la Gran Penya es presenten amb 3 jugadors.

 

VIST, que el Club d’Escacs Cassà C no es va presentar al seu partit contra el Santa Eugènia D, i en canvi sí que va disputar el seu partit el Cassà D.

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7  Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda del Campionat d’Equips, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda. (Assemblea de 20 de novembre de 2010). Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. (Per acord d'assemblea del 14 de novembre de 2010, la resta de l'article passa al Reglament del Campionat de Catalunya d'Equips, article 7.10) A més de les sancions previstes a aquest article, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

Per la present resolució s’acorda: 

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Castelldefels C i Cassà C. Així mateix el Cassà D també perd el seu partit contra el Blanes B, per la no presentació de l’Equip C.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 21  de febrer de 2012