La FCE ha previst sol·licitar a l’Escola Catalana de l’Esport l’organització de cursos de tècnic de Nivell 1 d’Escacs per a l’any 2015.

L’obtenció d’aquest títol, el qual equival a nivell acadèmic a un cicle formatiu de grau mitjà, permet inscriure’s al Registre de Professionals de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Informació general dels diferents blocs que s’han de cursar per obtenir el títol de tècnic de nivell 1 en escacs:

BLOC

Preu

Qui l’imparteix

Bloc específic (65 h) i de pràctiques (150 h)

250,00 €

Federació Catalana d’Escacs

Bloc comú 80 h.

136,00 €

Escola Catalana de l’Esport

 

Leer más...

Actes comunicades fora de termini

Han estat sancionats amb 25€ els clubs:

Barcelona UGA, Sitges, Adejo i Pobla de Claramunt.

Manca d'informació de la totalitat de resultats parcials de la Divisió d'Honor

Han estat sancionats els clubs:

Figueres (40€). Va comunicar un sol resultat parcial.

Durant el periode de fixatges de la Lliga Catalana, cada divendres, la Federació actualitzarà les llistes amb les noves incorporacions. Recordem que el dijous de cada setmana finalitza el termini per incorporar jugadors per a la ronda de dissabte o diumenge.

La Lliga Catalana serà avaluada, com la resta de competicions oficials o homologades, una vegada finalitzat el campionat. 

En aquest cas particular, com les dates de finalització dels diferents grups i categories no són les mateixes, La Lliga 2015 serà avaluada com a tres Campionats diferents, (atès que a partir d'aquest any, cada mes s'actualitzen les llistes d'elo).

Les tres avaluacions serien les següents:

1. El torneig de la Lliga regular: per a tots els jugadors que participin a categories inferiors a Divisió d'Honor i que acaba al mes de març. 

2. La Divisió d'Honor que finalitza al mes d'abril.

3. Les Finals Catalanes que finalitzen al mes de maig.

La possibilitat de fer normes de Mestre Català dels jugadors que disputin més d'una d'aquestes fases de la Lliga s'haurà de demanar en cada cas, ja que no es generaran automàticament.

Recordem que totes les partides, es disputaran amb l'elo publicat de l'esportista en cada data de joc. Per exemple, les partides que es disputaran el dia 1 de febrer ja comptaran per un mateix i per als adversaris amb l'elo publicat de febrer. No comptaran, però, les variacions efectuades a la Lliga, de tal manera que un jugador que només disputa la Lliga Catalana, durant aquest campionat tindrà sempre el mateix elo. Per exemple, si un jugador va perdre o guanyar elo la primera partida de Lliga, aquesta variació no estarà comptabilitzada per a la segona partida. 

L'elo de la Lliga només sortirà modificat al final de campionat en les dates indicades en tres fases: Llista d'1 d'abril per la Lliga Regular, llista d'1 de maig per la Divisió d'Honor i  llista d'1 de juny per a les Finals Catalanes i Play-offs.

D'acord amb el Reglament General de Competicions, l'elo dels esportistes de la llista d'ordre de forces no variarà durant tota la temporada, encara que sigui diferent cada avaluació mensual.

El dissabte passat la Federació no va poder donar en directe els resultats de la Divisió d'Honor per un problema tècnic. Per aquest motiu, la Federació demana disculpes i s'autoimposa una multa de 200€ que serà destinat, com la resta  de multes de la Lliga, a subvencionar els dinars dels clubs de la Festa Catalana.

D'altra banda, i malgrat que més del 90% dels clubs han pogut donar els resultats omplint les actes corresponent,  la Federació, de manera excepcional,  no posarà multes per la presentació d'actes fora de termini. La propera ronda sí que seran d'aplicació les multes per incompliment dels terminis establerts.