La nova reglamentació de la Divisió d’Honor constituirà l’article 6.2 del Reglament del Campionat de Catalunya d’Equips

La Divisió d’honor estarà formada per 16 equips. A la primera fase estaran distribuïts en dos grups agrupats segons els criteris esportius derivats de la classificació obtinguda pels equips a la temporada anterior.

Els equips seran ordenats, per ordre de classificació de l’1 al 13 segons la classificació de la temporada anterior, el nº 14 serà per al campió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada anterior, el nº 15 per al subcampió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada anterior i el nº 16 serà el guanyador del play-off d’ascens de Primera Divisió a Divisió d’Honor.

De manera excepcional, la temporada 2014 l’ordre serà el següent: de l’1 al 12 per la classificació de la Divisió d’Honor de la temporada 2013, el nº 13 serà per al campió de Catalunya de Primera Divisió, el nº 14 per al subcampió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada 2013; el nº 15 serà per al millor segon classificat de la Primera Divisió de la temporada 2013 i el nº 16 serà per a l’altre segon classificat de la Primera Divisió de la temporada 2013.

Els dos grups de Primera Divisió es formaran de la manera següent:

 • Grup I: números 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 I 16
 • Grup II: números 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 i 15

Primera fase

Cada grup de 8 equips disputarà una lligueta a una sola volta. Els quatre primers classificats de cada grup es classificaran per disputar el quadre final que dirimirà els llocs 1 al 8 de la classificació general de Divisió d’Honor. Els classificats del 5 al 8 da cada grup disputaran el grup que dirimirà els llocs del 9 al 16 de la classificació general de Divisió d’Honor.

Segona fase

Els equips que es classifiquin per cadascun dels grups de la segona fase arrossegaran els punts aconseguits amb els equips del seu mateix grup de la primera fase. Només hauran d’enfrontar-se als equips procedents de l’altre grup.

Els enfrontaments entre els dos grups serà amb el calendari següent:

Per al grup del 1r al 8è

 • Ronda 1: A-1 = B-4, A-2 = B-3, A-3 = B-2, A-4 = B-1
 • Ronda 2: B-1 = A-3, B-2 = A-2, B-3 = A-1, B-4 = A-4
 • Ronda 3: A-1 = B-2, A-2 = B-1, A-3 = B-4, A-4 = B-3
 • Ronda 4: B-1 = A-1, B-2 = A-4, B-3 = A-3, B-4 = A-2

Per al grup del 9è al 16è:

 • Ronda 1: A-5 = B-8, A-6 = B-7, A-7 = B-6, A-8 = B-5
 • Ronda 2: B-5 = A-7, B-6 = A-6, B-7 = A-5, B-8 = A-8
 • Ronda 3: A-5 = B-6, A-6 = B-5, A-7 = B-8, A-8 = B-7
 • Ronda 4: B-5 = A-5, B-6 = A-8, B-7 = A-7, B-8 = A-6

Els classificats dels llocs 14 al 16 baixaran a la Primera Divisió de la següent temporada.

Modificació del punt 6.3 del reglament del Campionat de Catalunya d’Equips

6.3   Llevat de la Primera Divisió, els equips s’agruparan, tant com sigui possible, per zones geogràfiques, tenint en compte que si dos o més equips d’un mateix club es troben en la mateixa categoria, es considerarà la possibilitat d’incloure cadascun en grups diferents a criteri de la Comissió Esportiva de la FCE.

En el cas que dos equips del mateix club coincideixin a la Segona Divisió i aquests siguin de les Representacions Territorials de Tarragona, Lleida o Girona jugaran al mateix grup. Si els equips del mateix club són de la Territorial Barcelona, la Comissió Esportiva decidirà si han d’estar en el mateix grup o grups diferents.

Els 6 equips que baixin de Primera Divisió seran distribuïts de forma raonada i equitativament  entre els tres grups de Segona Divisió, segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE.

En Primera Divisió, el criteri per a la formació dels grups serà estrictament esportiu d’acord amb la classificació de la temporada anterior. Els criteris seran els següents: 

El grup 1 està format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12,13,16,17 i 20

El grup 2 està format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11,14,15,18 i 19.

Els criteris per atorgar els números són els següents:

 • Número 1, per l'equip desè classificat de la DH de la temporada anterior.
 • Número 2, per l'equip onzè classificat de la DH de la temporada anterior.
 • Número 3, per l'equip dotzè classificat de la DH de la temporada anterior.
 • Número 4, per l'equip perdedor del Play-off d’ascens a la DH.
 • Número 5, per l'equip classificat en tercer lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior
 • Número 6, per l'equip classificat en tercer lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior
 • Número 7, per l'equip classificat en quart lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior
 • Número 8, per l'equip classificat en quart lloc de l’altre grup de l 1era Divisió de la temporada anterior
 • Número 9, per l'equip classificat en cinquè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior
 • Número 10, per l'equip classificat en cinquè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior
 • Número 11, per l'equip classificat en sisè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada  anterior.
 • Número 12, per l'equip classificat en sisè lloc  de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 13, per l’equip classificat en setè lloc de la 1era Divisió  amb major puntuació de la temporada anterior
 • Número 14, per l’equip classifica en setè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 15, per l’equip campió de la Segona Divisió
 • Número 16 per l’equip subcampió de la Segona Divisió
 • Número 17, per l’equip tercer de la Segona Divisió
 • Número 18, per l’equip amb millor puntuació en la fase regular que va passar la primer eliminatòria del Play-off i puja de categoria
 • Número 19, per l'altre equip que va passar la primera eliminatòria del play-off  i puja de categoria
 • Número 20, últim equip que va passar l’eliminatòria del Play-off i va pujar de categoria. 

En cas d’empat a puntuació, els desempats seran els mateixos de la fase regular del Campionat per Equips. Aquest ordre podrà alterar-se per evitar que dos equips del mateix club coincideixin al mateix grup. Aquesta modificació consistirà en retrocedir l'equip pitjor classificat fins evitar la coincidència de grups, excepció que sigui el número 20 que llavors es canviaria pel número 19

Nova redacció de l’Art. 6.3

6.3   Llevat de la Primera Divisió i la Divisió d’Honor, els equips s’agruparan, tant com sigui possible, per zones geogràfiques, tenint en compte que si dos o més equips d’un mateix club es troben en la mateixa categoria, la Comissió Esportiva de la FCE decidirà on han de ser ubicats.

En el cas que dos equips del mateix club coincideixin a la Segona Divisió i aquests siguin de les Representacions Territorials de Tarragona, Lleida o Girona jugaran al mateix grup. Si els equips del mateix club són de la Territorial Barcelona, la Comissió Esportiva decidirà si han d’estar en el mateix grup o grups diferents.

Els 4 equips que baixin de Primera Divisió seran distribuïts de forma raonada i equitativament  entre els quatre grups de Segona Divisió, segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE.

En Primera Divisió, el criteri per a la formació dels grups serà estrictament esportiu d’acord amb la classificació de la temporada anterior. Els criteris seran els següents: 

El grup 1 està format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12,13,16,17 i 20

El grup 2 està format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11,14,15,18 i 19.

Els criteris per atorgar els números són els següents:

 • Número 1, per l'equip catorzè classificat de la DH de la temporada anterior.
 • Número 2, per l'equip quinzè classificat de la DH de la temporada anterior.
 • Número 3, per l'equip setzè classificat de la DH de la temporada anterior.
 • Número 4, per l'equip perdedor del Play-off d’ascens a la DH.
 • Número 5, per l'equip classificat en tercer lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior
 • Número 6, per l'equip classificat en tercer lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior
 • Número 7, per l'equip classificat en quart lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior
 • Número 8, per l'equip classificat en quart lloc de l’altre grup de l 1era Divisió de la temporada anterior
 • Número 9, per l'equip classificat en cinquè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior
 • Número 10, per l'equip classificat en cinquè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior
 • Número 11, per l'equip classificat en sisè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada  anterior.
 • Número 12, per l'equip classificat en sisè lloc  de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 13, per l’equip classificat en setè lloc de la 1era Divisió  amb major puntuació de la temporada anterior
 • Número 14, per l’equip classifica en setè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 15, per l’equip classificat en vuitè lloc de la 1era Divisió  amb major puntuació de la temporada anterior
 • Número 16, per l’equip classifica en vuitè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 17, per l’equip campió de la Segona Divisió
 • Número 18 per l’equip subcampió de la Segona Divisió
 • Número 19, per l’equip amb millor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió
 • Número 20,  per l’equip amb pitjor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió

Aquest ordre serà modificat per evitar que:

 • Hagi una diferència superior a 1 entre tots dos grups d’equips filials
 • Evitar que dos equips d’un mateix club estiguin al mateix grup

Els equips afectats seran canviats d’ordre per l’equip de l’altre grup que estigui dins de la mateixa parella (s’entén per parella d’equips els que tenen els números 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6...)

Modificació del punt 4.2

4.2   Primera Divisió: en cobrirà vacants qui hagi perdut la promoció en la darrera tanda de la fase eliminatòria de Segona Divisió; desprès, qui hagi obtingut més punts en qualsevol grup de Segona Divisió. En cas d’empat a punts decidiran els mateixos desempats emprats a la fase regular del Campionat de Catalunya per Equips.

Nova redacció de l’Art. 4.2

4.2   Primera Divisió: en cobrirà vacants els equips que hagin obtingut més punts dels segons classificats dels grups de Segona Divisió. En cas d’empat a punts decidiran els mateixos desempats emprats a la fase regular del Campionat de Catalunya per Equips.

Modificació del punt 4.3

4.3  Segona Divisió: se’n cobriran les vacants d’entre els equips de la mateixa territorial de l’equip que ha produït la vacant. Se seguirà el següent ordre:

1. Els equips que hagin perdut la promoció d’ascens Segona Divisió (en l'ordre del que hagi passat més rondes).

2. Els equips que han perdut la categoria (en l'ordre del que hagi fet més punts).

3. Els equips que han fet més punts en la categoria inferior i que no han pujat ni jugat la promoció.

Nova redacció Art. 4.3

4.3  Segona Divisió: se’n cobriran les vacants d’entre els equips de la mateixa territorial de l’equip que ha produït la vacant. Se seguirà el següent ordre:

1. Els equips que han perdut la categoria (en l'ordre del que hagi fet més punts).

2. Els equips que han fet més punts en la categoria preferent i que no han pujat ni jugat la promoció.

Modificació de l’article 11.1 i 11.2

11.1 En les categories preferent, primera,  segona i tercera categoria territorial, els campions de cada grup de les tres Representacions Territorials i de cadascun dels grups de Barcelona, hi jugaran per sistema eliminatori per determinar el campió de Catalunya de cada categoria.  El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE,  un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de desplaçaments de cada equip.

11.2 En la 2a divisió es farà una fase eliminatòria que determinarà el campió de Catalunya de la categoria, així com un altra per determinar les altres tres places d’ascens segons s’indica al punt 11.2 i 11.3. dels presents reglaments.

Nova redacció Art. 11.1

11.1  A Segona Divisió i a les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera, els campions de cada grup jugaran un play-off per sistema eliminatori per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria o divisió. El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE,  un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de desplaçaments de cada equip.

11.2 (Desapareix la redacció d’aquest article.)

Modificació de la redacció de l’article 11.3

11.3 A la Divisió d’Honor el campió de grup serà també el campió de Catalunya d’aquella categoria. A la Primera es farà un matx únic entre els dos campions de grup per determinar el Campió de Catalunya de la categoria. El factor camp es decidirà per sorteig públic.

Nova redacció de l’art. 11.3

11.2 A la Divisió d’Honor el campió del grup principal de la segona fase (per a la classificació de l’1 al 8) serà el Campió de Catalunya.

A la Primera Divisió es farà un matx únic entre els dos campions de grup per determinar el Campió de Catalunya de la Primera Divisió. El factor camp es decidirà per sorteig públic.

Modificació de l’article 11.4

11.4 Els equips classificats per a les fases finals hauran de comunicar la seva participació abans d’efectuar el sorteig d’emparellament de la primera eliminatòria. Les incompareixences no justificades seran sancionades. Les renúncies a participar produïdes a les fases finals, tant d’equips de Barcelona com de les representacions territorials, no seran cobertes. És a dir, si l’equip que li tocava jugar renuncia a participar-hi, no podrà ser substituït per un altre equip. En el cas de les Fases Eliminatòries d’ascens (Play-off) si que es podran fer substitucions d’acord amb que s’especifica a l’article 12.2.

Nova redacció art. 11.4

11.3 Els equips classificats per a les fases finals hauran de comunicar la seva participació abans d’efectuar el sorteig d’aparellament de la primera eliminatòria. Les incompareixences no justificades seran sancionades. Les renúncies a participar produïdes a les fases finals, no seran cobertes.

Modificació de l’article 12.1

12.1 Fase eliminatòria d’ascens a Divisió d’Honor 

Els dos segons classificats de Primera Divisió jugaran un matx a doble volta per decidir l’equip que puja a Divisió d’Honor.

Nova redacció Art. 12.1

12.1 Fase eliminatòria d’ascens a Divisió d’Honor 

Els dos segons classificats de Primera Divisió jugaran entre ells un matx a doble volta per decidir l’equip que puja a Divisió d’Honor.

Si el campió del grup es un equip filial, serà el següent classificat d’aquest grup que no sigui equip filial el que disputi el play-off.

Si el segon classificat d’un grup es un filial, aquest serà substituït pel següent classificat del seu grup que no sigui filial.

Anul·lar l’article 12.2

12.2 Fase d’Ascens a Segona Divisió

Aquest article queda suprimit ja que no es diputa Play-Off d’ascens a Segona Divisió.

Els canvis reglamentaris que comporten aquestes modificacions implicaran una nova numeració dels articles en aquest apartat del reglament.