El preu de la llicència arbitral per a l’any 2014 és de 33,40€ i s’ha de fer efectiva abans del dia 31 de març de 2014.  El pagament es pot realitzar mitjançant ingrés o transferència bancària, al compte LA CAIXA 2100 0429 61 0200128214, o personalment a la seu social de la FCE.