REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 10 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre Barcelona B – Catalunya, de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips, a la categoria Segona Divisió de Barcelona, on diu que, el jugador Vicenç Font del C.E. Catalunya va deixar inacabada la seva partida al·legant que el seu adversari estava fumant en alguns espais del club, on es disputava el matx.

 

VIST,  les al·legacions del C.E. Catalunya, i la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

 

ATÈS, la legislació antitabac, Llei 42/2010 de 30 de desembre de 2010, que diu que es prohibeix fumar en tots els local d’ús públic tancats, sense cap excepció. També diu la llei al seu article 2: En espais a l'aire lliure el públic podrà fumar lliurement, (per exemple, terrasses), a excepció dels espais que es trobin al costat de centres escolars i hospitals en les quals no es podrà fumar. Si  els espais a l’aire lliure  estan cobertes solament es podrà fumar si almenys dos laterals romanen descoberts.

 

ATÈS, el que diu el Reglament General de Competicions:

 

7.  PARTIDES JUGADES  SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida  sub-condicione és aquella on  el resultat final de la qual depèn de la decisió  que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

 

ATÈS, el Reglament General de Competicions de la FCE

11.  CONDUCTA DELS JUGADORS

11.1  A més del que especifiquen les Lleis dels Escacs de la FIDE, en els torneigs oficials i homologats, de la Federació Catalana d'Escacs és prohibit:

a)    Fumar a la sala de joc.

Per la present resolució s’acorda: Desestimar el recurs presentat pel Club d’Escacs Catalunya i el jugador Vicenç Font pels següents motius:

 

  1. No queda demostrat que cap jugador hagués fumat a la sala de joc on s’estaven disputant les partides. L’acta de l’encontre només parlar de l’olor a tabac i no del fum a la sala de joc. Aquest Comitè considera que no estava en risc la salut dels jugadors participants i que per tant calia jugar les partides, si més no, subcondicione (art. 7 d) del Reglament General de Competicions).

  2. El Comitè de Competició ja ha realitzat un advertiment als clubs d’escacs catalans i per extensió als seus jugadors. Aquest Comitè reitera que està prohibit fumar a les instal·lacions esportives i clubs d’escacs afiliats a questa Federació.

  3. El jugador Vicenç Font perd la seva partida perquè va abandonar la sala de joc i no va continuar la partida subcondicione. Quan en una competició oficial no hi ha àrbitre, el jugador o equip reclamant, per qualsevol incidència, tenen l’opció de jugar subcondicione. En cas de no jugar subcondicione s’arrisquen a perdre les partides no disputades, si el Comitè de Competició no els hi dóna la raó en les seves reclamacions. El Comitè de Competició va desestimar la reclamació del jugador Vicenç Font, que va abandonar la sala de joc sense motiu justificat, i per tant, està correctament sancionat amb la pèrdua de la partida.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Antonio López Manzano

Secretari del Comitè d’Apel·lació de la FCE

 

Barcelona, 11 de març de 2011