REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, l’escrit d’apel·lació del C.E.Lloret en relació a la resolució del Comitè de Competició de la FCE, on simposa una multa del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per Equip al seu Equip.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, ja que el Comitè ja ha imposat la sanció mínima en aquests casos.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE

Barcelona, 18 de març de 2009