Atès la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs signo el següent escrit:

 

Lamento que les meves paraules en relació als jugadors del Club Barceloneta i de David Ayza, en particular, s’hagin pres com un insult, la qual cosa no era la meva intenció. Em sentia dolgut i per això vaig reaccionar d’aquella manera.

 

Em comprometo a no utilitzar en el futur paraules que puguin ser enteses com una ofensa per les persones al·ludides en aquest escrit.

 

Signat,

 

Jordi Vives Cabau 

Barcelona, 17 de juny de 2008