REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la reclamació del jugador Jaume Puig Argilés, on diu que va ser aparellat al Campionat de Veterans a la fase prèvia del Vallés 2008.

 

VIST, que l’àrbitre i organitzador del Torneig Pere Reginaldo corrobora aquesta versió.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

1.      Admetre la reclamació del jugador Jaume Puig perquè aquestes partides no siguin comptabilitzades per elo.

2.      Amonestar el Sr. Pere Reginaldo, ja que va tenir un comportament de deixadesa de les seves funcions com àrbitre i director del Torneig.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 29 de maig  de 2008