REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 31/01/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  La reclamació del C.E. Tarragona en el seu partit contra el C.E Vila-seca de la Segona Ronda de la categoria Preferent grup I, de la Delegació de Tarragona, on el Club de Vila-seca va deixar una vacant al tauler número 10.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 7

7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1   ...”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B...

Per la present resolució s’acorda:

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip del Vila-seca, per alineació indeguda.

El resultat final del matx és el següent:

Tarragona C 10 – Vila-seca 0

No obstant això, les partides comptabilitzaran per elo dels jugadors amb el resultat real del partit abans de la sanció.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 31 de gener de 2013