REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, càrrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l'acta del partit de la Lliga Catalana, entre el Taradell-Centelles B i Castellar C, on el club Castellar reclama que a un jugador del Taradell-Centelles B li va sonar el mòbil.

ATÈS, el que diu la circular CAT 1/2015 de la Federació Catalana d'Escacs: Informació dels temes relacionats amb la Lliga Catalana d’Escacs 2015.

13. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS 
La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil, el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà la sanció, que pot comportar la pèrdua de la partida.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Amonestar el jugador L. F. perquè li va sonar el mòbil.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 19 de febrer de 2015