REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la Lliga Catalana, corresponent a la Segona Categoria de Barcelona, ronda 5, entre els equips: Cervelló - Martorell C, amb el resultat de 4 a 2. En el club local dos jugadors van seure de manera equivocada a les seves cadires i es va produir una alteració en l'alineació, ja que el jugador amb número de llista 8 va jugar davant del número de llista 7.

ATÈS, el que diu el Reglament de la Lliga Catalana de la FCE:

Article 11.1
...Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.
Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.
RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

1. Donar per perdut el punt de la partida als dos jugadors que van seure de manera equivocada, números 7 i 8 de la llista d'ordre de forces de l'equip de Cervelló.
2. El resultat del partit serà Cervelló 2 - Martorell C 4.
3. Les partides comptaran per elo amb el resultat real del matx.
4. S'amonesta al delegat de l'equip del Cervelló per no haver revisat correctament l'alineació del seu equip.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 26 de febrer de 2015