El Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla, el dia 31 de març de 2015.

VIST,  la reclamació de la Lira Vendrellenca referent al seu partit de la Lliga Catalana contra el club Escacs Reus de la ronda 9 de Segona Categoria de Tarragona, on reclamen que un jugador de  l'equip dels Escacs Reus va enrocar de manera il.legal. El jugador adversari no va reclamar en el moment que es va produir la irregularitat i la partida va acabar en taules per mutu acord dels jugadors.

VIST, el recurs d'apel.lació de la Lira Vendrellenca contra la resolució del Comitè de Competició de la FCE, on reclama en base a  la intencionalitat del jugador que va fer la jugada il.legal.

VIST, la resolució del Comitè de Competició FCE.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels escacs de la FIDE:

Article 5: La finalització de la partida

c. La partida és taules per acord entre els dos jugadors durant el desenvolupament de la mateixa. Això finalitza immediatament la partida

CONSIDERACIONS

El recorrent al.lega que el jugador que va realitzar la jugada il.legal ho va fer de manera intencionada per obtenir un avantatge. Aquesta acusació no se sustenta en cap prova i per tant no es pot acceptar com a vàlida perquè prosperi el recurs.

Respecte a la resta d'al·legacions, totes fan referència al que podia haver passar durant el transcurs de la partida. Però la partida ja havia finalitzat en el moment que el jugador va acordar taules amb el seu adversari. La reclamació es devia haver efectuat abans de finalitzar la partida, tal com indica clarament la Reglamentació de la Federación Internacional en el seu article 5-c, a les Lleis dels Escacs.

RESOLUCIÓ

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

Ratificar en tots els seus punts la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Tribunal Català de l’Esport.

Comitè de Competició de la FCE

Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs

Barcelona,  31 de març de 2015