El Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l'escrit del Sr. C. C., on reclama que el seu elo català ha de ser modificat perquè el seu elo FEDA actual és superior a l'elo FCE i segons diu és la puntuació que se li havia d'haver adjudicat en el seu dia, quan va tramitar llicència catalana.

VIST, la confirmació de la FEDA de què el jugador C.C. no té elo FIDE.

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la Federació referent a aquest assumpte.

VIST, l'escrit d'apel·lació del Sr. C.C. en relació a la resolució del Comitè de Competició de la FCE.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS, El que diu la normativa de l'elo català:

Article 9 Avaluació inicial dels jugadors

9.1 Als jugadors avaluats per primera vegada amb ELO FIDE se’ls assignarà un ELO inicial igual a la seva valoració FIDE actual.

7.4 Els jugadors podran presentar reclamacions del seu ELO dintre dels vint-i-cinc (25) primers dies, comptant a partir de la data de publicació de cada llista oficial.

CONSIDERACIONS

1. La reglamentació de la Federació Catalana en cap cas parla de què l'elo (avaluació) de la Federació Espanyola sigui homologable amb l'elo (avaluació) de la Federació Catalana i per tant és intranscendent en el cas que ens ocupa l'elo FEDA que tingui el reclamant.

2. La Federació Espanyola nega que el Sr. C.C. tingui elo (avaluació FIDE), i diu:

"El jugador C. C. P., con fecha de nacimiento...  no figura registrado en las listas de elo FIDE. Si lo está en las listas de elo FEDA como jugador de la Federación Madrileña, con el código 986 y con un rating de 2060 puntos.

La antigüedad de este rating se nos antoja de unos 20 años ya que no tenemos datos de su procedencia, debido a los cambios que hemos tenido que hacer a lo largo de los últimos años."

El reclamant ha interpretat de manera equivocada la resposta que li va fer la Federació Espanyola on deia que l'administrador de l'elo FEDA/FIDE va dir que tenia un elo de 2060 punts. La Federació Espanyola volia dir que l'administrador de l'elo FEDA/FIDE és la mateixa persona, però no que l'elo del reclamant fos FEDA i a la vegada FIDE.

3. El jugador demana que sigui homologat el seu elo FEDA com a català. No es tracta de fer prevaldre un elo o un altre, sinó d'aplicar la reglamentació vigent. Només s'homologa l'elo FIDE (internacional) i exclusivament en el cas que el jugador sigui la primera vegada que ha estat avaluat a Catalunya. Però aquest no és el cas, ja que el jugador ja havia estat avaluat i tenia elo català.

4. L'historial esportiu que indica el jugador en el seu escrit d'apel.lació no li atorga cap privilegi i ha de complir la normativa com a la resta de jugadors afiliats a la Federació Catalana d'Escacs.

5. Aquest Comitè considera completament encertades les argumentacions i la resolució del Comitè de Competició en desestimar la petició del reclamant.

RESOLUCIÓ

Per la present resolució s’acorda: 

Ratificar en tots els seus punts el contingut de la resolució del Comitè de Competició que ha estat subjecte d'apel·lació.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Tribunal Català de l’Esport.

Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs

 Barcelona, 26 de juny de 2015