VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de les rondes 1, 2 i 3 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2014:

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 13/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i  

VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de les rondes 1, 2 i 3 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2014: 

Categoria : Tercera Prov BCN (IX)

Ronda : 1 Matx : MONTBUI 'B' - BALSARENY-SALLENT 'C' Resultat : 4-0

Categoria : Tercera Prov BCN (IX)

Ronda : 1

Matx : VILAFRANCA 'E' - JAKE 'E' Resultat : 4-0

Categoria : Promoco Sub-12 BCN (I)

Ronda : 1

Matx : PEONA I PEO Promo Sub12 C - VALL DEL TENES Promo Sub12 Resultat : 4-0

Categoria : Primera Prov TGN (I)

Ronda : 1

Matx : FLIX - TARRAGONA 'D' Resultat : 8-0

Categoria : Promoco Sub-12 BCN (III) Ronda : 2

Matx : BERGUEDA Promo Sub12 B - OLESA Promo Sub12 Resultat : 4-0

Retirades: Hospitalet B

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:  

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Balsareny-Sallent C, Jake E, Vall del Tenes Promoció, Tarragona D, Olesa Promoció, Hospitalet B.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 13 de febrer de 2013