El Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, la denúncia de l’àrbitre del Campionat de la Minicopa de Tarragona.

VIST, la confirmació del jugador primer tauler de l’Amposta Sub-14,  segons la qual va rebre instruccions de què havia de perdre el seu equip.

VIST, les al·legacions de D.R. amb número de codi de jugador, 2309, M.A.  amb codi de jugador 2736 i J.C. amb codi de jugador 3177.

VIST, els expedients oberts als tres inculpats ila resolució del Comitè de Competició.

ATÈS, que aquest Comitè considera que els fets denunciats constitueixen infraccions molt greus, recollides al Reglament Disciplinari de la FCE.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina esportiva de la FCE:

Article 11

Són infraccions molt greus:

5.      Els abusos d’autoritat.

8.      Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

d) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

ANTECEDENTS

El Comitè de Competició, amb la seva instrucció va considerar demostrada la implicació dels delegats D.R, M.A,. i J.C. d’Escacs del club Amposta a la Mini Copa Catalana. Els jugadors, menors d’edat, dels equips Sub-10 i Sub-14 van rebre instruccions de què l’equip Sub-10 havia de guanyar el Sub-14, ja que interessava esportivament al club al qual pertanyien els dos equips. Com a resultat d’aquestes instruccions el primer jugador de l’equip Sub-14 es va deixar guanyar la partida per seguir les instruccions dels seus delegats.  A més l’equip Sub-14, només estava format per 3 jugadors amb la qual cosa el resultat no podia ser de 4-0 a favor de l’Amposta Sub-14. El resultat va ser modificat en dues ocasions, primer es va presentar a l’àrbitre un  4-0, després el president del club Amposta va dir que el resultat havia estat 2-2 i els delegats dels equips de l’Amposta van rectificar el seu president i van reiterar que el resultat havia estat 4-0. L’àrbitre va anotar finalment el resultat de 4-0.

El Comitè de Competició, amb la seva instrucció, va considerar demostrada que en el transcurs de la competició van haver-hi diverses irregularitats, entre les quals la més greu va ser la predeterminació del resultat del matx, entre els equips sub-10 i sub-14 de l’Amposta. Aquests fets són especialment greus ja que els delegats han implicat a menors d’edat.

CONSIDERACIONS

A les al·legacions de D.R. amb número de codi de jugador, 2309 diu:

  1. Que no estava present durant les partides del matx en litigi. Això no demostra que no va donar instruccions abans de jugar les partides. El mateix Dani Rius diu en correu enviat a la Federació que es “fa responsable” del que va passar durant la competició relacionat amb l’actuació dels equips de l’Amposta.
  2. Que es tractava d’una competició on “els equips no es jugaven res”. Aquesta afirmació no treu importància a la predeterminació de resultats que planteja la sanció del Comitè de Competició.
  3. Diu que el clima creat pels pares no era adequat per a la competició, però aquesta afirmació no té rellevància amb els càrrecs que s’imputen.
  4. En cap moment el recurrent nega el fons de la denúncia en la qual uns nens menors d’edat van rebre instruccions de què havien de perdre un partit contra jugadors d’un altre equip del mateix club. Un dels nens es va deixar guanyar per instruccions dels seus delegats.

A les al·legacions de M.A.  amb codi de jugador 2736 i J.C. amb codi de jugador 3177:

  1. El Comitè de Competició va demanar en dues ocasions al·legacions a M.A.  amb codi de jugador 2736 i a J.C. amb codi de jugador 3177.  La primera vegada com a testimonis i la segona com inculpats (es va enviar al correu del club i de l’inculpat de l’expedient on figurava com inculpat). En el primer comunicat no va haver-hi cap resposta i en el segon, la resposta a través del club va ser que cap dels dos delegats no faria al·legacions.
  2. Els delegats, sancionats pel Comitè de Competició, en cap moment entren en el fons de la qüestió i no neguen els fets de “predeterminació de resultats” pels quals han estat sancionats.
  3. L’ambient enrarit, amb sala atapeïda o el fet que altres equips havien fet el mateix, no es consideren atenuants.
  4. Creure que un altre dels inculpats s’encarregaria de la defensa de tots tres i que assumia totes les responsabilitats no es considera un atenuant.
  5. Les disculpes dels delegats sancionats també arriben tard, quan el Comitè de Competició ja ha dictaminat sentencia i no d’una manera espontània, com tenia que ser per considerar-les com atenuants a la sanció.

S’acorda:

Ratificar la sanció de tres anys d’inhabilitació, com a Delegat en qualsevol Campionat oficial o homologat de la Federació Catalana d’Escacs, per falta molt greu, a D. R. amb codi 2309, a M.A.  amb codi 2736 i J. C. amb codi 3177, per abús d'autoritat, predeterminació de resultats. La sanció també comporta que aquestes persones no poden accedir als recintes de competició on es disputin Campionats per a jugadors menors d'edat durant els próxims tres anys.

La sanció finalitzarà el 15 d’abril de 2020.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Tribunal Català de l’Esport.

Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, 02 de juny de 2017