COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia efectuada pel jugador J.C.M. de codi 4577, on diu que no està d’acord en la resolució de l’àrbitre del Torneig, en què li dóna la partida per perduda per tenir el mòbil encès a sobre de la taula de joc.

VIST, L’informe arbitral.

ANTECEDENTS

Abans d'anunciar l'inici de la ronda, l’àrbitre va recordar als jugadors que els telèfons mòbils han d'estar completament apagats i que abans de començar les partides podien comprovar que efectivament els tenien desconnectats. El jugador J.C.M de codi 4577. era present a la sala en aquest moment.

Durant la primera hora de joc l’àrbitre va  observar, en una ocasió, que el jugador J.C.M. treia el mòbil de la butxaca del pantaló i el tornava a guardar en un instant. Aleshores li va dir “està apagat, oi? Sap que no es pot tenir engegat.” i va respondre que sí estava apagat.

Passades dues hores de l'inici de ronda, encara amb la partida en joc, d’àrbitre va observar que el mòbil estava a la taula, al costat del jugador, i va trobar que estava engegat (es veuen icones a la pantalla).  L’àrbitre va donar la partida per perduda al jugador.

FONAMENTS DE DRET

Les Lleis dels Escacs de la FIDE diuen:

11.3.1 Durante la partida está prohibido que los jugadores hagan uso de cualquier tipo de notas, fuentes de información o consejos; o analizar cualquier partida en otro tablero.

11.3.2.1 Durante la partida está prohibido que un jugador tenga cualquier dispositivo electrónico no aprobado específicamente por el árbitro en la sala de juego.

11.3.2.2 Si es evidente que un jugador lleva encima un dispositivo de este tipo dentro del recinto de juego, perderá la partida. El adversario ganará. Las bases de un torneo pueden especificar una sanción diferente, menos grave.

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè considera que l’àrbitre de la Competició va actuar d’acord amb la reglamentació vigent de manera escrupolosa i  que, per tant, la reclamació no ha de ser acceptada.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Ratificar la decisió arbitral de donar per perduda la partida al jugador de codi 4577.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 27 d’octubre de 2017

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs