COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Gandesa B- Amposta C de la tercera ronda de la Lliga Catalana 2020, on el jugador 23 de la llista d’ordre de forces de l’Amposta va jugar davant del jugador 22.

VIST, les al·legacions del Club Amposta.

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

Article 11

11.2 En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). Tanmateix, els jugadors amb elo 1700 o inferior podran ser alineats lliurament entre ells (sense tenir que respectar la titularitat), sempre i quan al llistat d’ordre de forces tots els jugadors amb elo superior a aquests 1700 es trobin davant que tots els jugadors amb elo 1700 o inferior.

12.6 Qualsevol infracció d’aquest apartat serà considerada Alineació Indeguda.

La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

CONSIDERACIONS

La normativa indica que un equip no pot alterar l’ordre de la llista de forces, quan fa les seves alineacions, llevat dels jugadors d’elo català inferior a 1700 punts. També deixar clar el reglament que la sanció d’alineació indeguda és la pèrdua del punt global del matx.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. Donar per perdut el punt global del matx a l’equip Amposta C per alineació indeguda.
  2. Comptabilitzar per elo les partides amb el seu resultat real.
  3. El resultat final del partit passa a ser Gandesa B 6- Amposta C 0

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 06 de febrer de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs