COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Atzucac- Dotze Castells de la segona ronda de la Lliga Catalana 2020.

VIST, la petició del Club Dotze Castells de guanyar el punt que no van poder disputar, per impossibilitat d’accedir a la sala de joc d’un dels jugadors.

VIST, les al·legacions del club Atzucac.

ANTECEDENTS

En el partit de la Categoria Tercera de Girona Nord, segona ronda, entre l’Atzucac i Dotze Castells, el jugador J.P., quart escaquer del Dotze Castells, no va poder accedir al local de joc, per un error administratiu de l’equip local.

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE

1.1.En cas que se suspengui una competició per inclemències meteorològiques, catàstrofes, impossibilitat d'utilitzar o accedir al local de joc, els òrgans competents decidiran si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar, adjudicar o repetir totalment o parcialment.

CONSIDERACIONS

Aquest assumpte tramitat pel Comitè de Competició, es tracta d’un cas singular, ja que el local de joc està en un recinte penitenciari, on han d’haver-hi mesures de seguretat especials. Tot i això, aquest Comitè considera que la impossibilitat d’accedir al local de joc, per part d’un dels jugadors del Dotze Castells, és atribuïble al club local Atzucac i, per tant, ni l’equip visitant, ni el jugador afectat poden sortir perjudicats. D’altra banda, tampoc es pot perjudicar el jugador, quart tauler del club Atzucac, que es va presentar a jugar, i no té la responsabilitat que el seu adversari no pogués accedir a la sala de joc. Per aquest motiu, aquest Comitè considera que s’ha d’adjudicar el punt del quart tauler al jugador del Dotze Castells J.P., però sense restar l’elo al jugador de l’Atzucac.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. Atorgar el punt de la partida al jugador J.P. del Club Dotze Castells, com si no se li hagués presentat el seu adversari (vacant de l’equip local al quart tauler).
  2. Comptabilitzar per elo la partida al jugador que no va poder accedir a la sala de joc, però que no compti per al seu teòric adversari.
  3. El resultat final del partit passa a ser Atzucac 0,5- Dotze Castell 3,5

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 31 de gener de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs