REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Gerunda-Cor de Marina de la ronda 4 de Divisió d’Honor.

ANTECEDENTS DEL FET

1      L'equip local reclama irregularitats en l'anotació de la planilla del primer escaquer visitant. (LINIES 1 a 5)

2      L'equip visitant puntualitza i protesta que el rellotge de la 3a taula tenia encesa l'avís acústic que s'activa 5 segons abans de la caiguda de bandera (LINIA 6 i 7).

FONAMENTS DE DRET

Lleis dels Escacs

Article 8: L'anotació dels moviments

8.1.1 En el transcurs de la partida cada jugador està obligat a anotar els seus propis moviments i les del seu adversari en la forma correcta, moviment rere moviment, de forma tan clara i llegible com sigui possible, en anotació algebraica (veure Apèndix C), en el full d'anotacions prescrit per a la competició.

Reglament General de Competicions

Secció 3. Delegats de clubs o d’equips

Article 4 Funcions

4.1 Hauran de comprovar els rellotges, el seu funcionament i col·locar-los a les taules, al costat dels escaquers junt amb les planelles d’anotació.

CONSIDERACIONS

Els jugadors estan obligats a anotar totes les jugades durant la partida. En cas d’incompliment cal aturar el rellotge i anotar-ho a l’acta del partit.

Pel que fa als rellotges, el delegat de l’equip local és el responsable del seu funcionament.

DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Advertir el jugador A.F.A del Cor de Marina que ha d’anotar cadascuna de les jugades de la partida, d'acord amb les Lleis dels Escacs. En cas de reincidència en l'incompliment d'aquesta norma podria ser sancionat.
  2. Advertir el delegat del Gerunda que és responsabilitat de l’equip local el correcte funcionament dels rellotges. En cas de reincidència podria ser sancionat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 15 de febrer de 2022