REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit i la reclamació del Club Llinars.

1. ANTECEDENTS DEL FET

Una de les partides del matx entre el Castelldefels i el Llinars de la ronda 5 a la categoria Primera Divisió de la Lliga Catalana, no es va poder disputar perquè el local de joc del Castelldefels havia de tancar a les 14 hores i la partida no havia finalitzat. Els delegats es van posar d’acord en continuar la partida en un bar proper, però el jugador local del Castelldefels es va negar a continuar la partida.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina

Article 14. Competències

  1. Decidir en casos d’inclemències meteorològiques, catàstrofes, impossibilitat de d'utilitzar o accedir al local de joc, si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar, adjudicar o repetir totalment o parcialment. Si durant la partida s’esdevé algun incident que impedeixi la continuació de la/es partida/es per un d’aquests motiu, i no hi ha la possibilitat de jugar sub conditione, o esperar a que s'arregli el problema causant de la impossibilitat de jugar les partides, s'hauran de suspendre la/es partida/es, i enviar l'acta on s'especifiqui l'incident i les planelles de les partides en sobre tancat a la Federació.

3. CONSIDERACIONS

Aquest Comitè no considera que es tracta d’un cas de força major, sinó d’una falta de previsió de l’equip local. El jugador local estava en el seu dret de no disputar la partida, en un local que no estava previst i no se li pot sancionar per aquest motiu.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Donar per perduda la partida no finalitzada al jugador local, ja que el seu equip era el responsable que es disputés la partida en el local de joc on s’havia jugat la resta del matx.
  2. Amonestar al Club Castelldefels per no tenir previst el tancament del seu local de joc abans de finalitzar totes les partides.
  3. El resultat del matx queda Castelldefels 1,5-linars 8,5

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 24 de febrer de 2022