REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Barad.

VIST, l’escrit d’apel·lació del Club d’Escacs Barad.

VIST, les al.legacions del Club d’Escacs Vall del Tenes.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 04/2022.

ANTECEDENTS DEL FET

El Club Barad reclama que el jugador del Vall de Tenes J.LL. durant el partit de la lliga Catalana, ronda 3, s’aixecava contínuament de la seva cadira i abandonava la sala de joc, i que va utilitzar el seu telèfon mòbil per ajudar-se durant la partida, itambé denúncia amenaces per part d’aquest jugador.

El jugador J.LL. nega les acusacions.

FONAMENTS DE DRET

Article 11: La conducta dels jugadors

11.1 Els jugadors no actuaran de manera que deshonrin el joc dels escacs.

La zona de joc es defineix com el lloc on es juguen les partides d'una competició. 11.2.3 Només amb el permís de l'àrbitre pot: 11.2.3.1 Un jugador abandonar el recinte de joc.3

CONSIDERACIONS REFERENTS ALS ARGUMENTS DEL DEMANDANT

La partida ha estat analitzada per especialistes i no es pot concloure inequívocament que el jugador denunciat fes servir mitjans electrònics per ajudar-se.

Tampoc el testimoni de la persona denunciant és suficient per acreditar els fets que denúncia i que són negats per la persona acusada, que té el dret de presumpció d’innocència.

Davant de la manca de proves fefaents, cal desestimar la greu acusació de la persona denunciant.

RESOLUCIÓ

En relació amb les peticions del reclamant:

Ratificar la resolució del Comitè de Competició 04/2022.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 01 de març de 2022

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs