REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Foment Martinenc i l'acta del partit.

VIST, l’escrit d’apel·lació del Club d’Escacs Foment Martinenc.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 11/2022.

ANTECEDENTS DEL FET

El Club d’Escacs Foment Martinenc reclama que el seu adversari, el Club d’Escacs Mollet, de la Divisió d’Honor a la lliga catalana 2022, va alinear un jugador que no estava a la llista original de l’ordre de forces i que, per tant, no tenia dret a ser alineat.

El partit va finalitzar amb victòria del club reclamant, Foment Martinenc.

Aquesta mateixa reclamació ja va ser presentada pel Club Cor de Marina i tractada per aquest Comitè d’Apel·lació.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

11.9 Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips.

Tanmateix, els clubs podran ampliar les seves llistes d’ordre de forces per disputar la Lliga Catalana d’Escacs. Aquestes ampliacions es podran fer sense utilitzar números bisos, com a molt tard, 7 dies abans de l’inici del Campionat de Catalunya per Equips. Llavors els clubs hauran de demanar a la FCE, mitjançat correu electrònic, l’anul·lació de la llista anterior per tal de tramitar una nova llista, amb les ampliacions de jugadors que s’hagin fet fins aquell moment. A partir d’aquesta data les ampliacions de jugadors hauran de realitzar-se amb números bisos, tal com s’indica en aquest mateix Reglament.

Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia de la Lliga Catalana d’Escacs, però els jugadors mantindran la seva titularitat durant tota la temporada. Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col•loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre. Els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de forces per part de la Federació, que actualitzarà les llistes a la seva pàgina web, amb els nous jugadors incorporats abans de divendres per cada club.

11.11 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d’ordre de forces hauran de presentar una segona relació dels jugadors on s’indicarà el nom dels 17 jugadors que conformaran el plantell del primer equip, com a molt tard 7 dies naturals abans de l’inici de la primera ronda de la Lliga Catalana.

Circular CAT 05/2022 Temes relacionats amb la Lliga

Resolució del Comitè d'Apel.lació 04/2022

Resolució del Comitè de Competició 11/2022

CONSIDERACIONS EN RELACIÓ A LES PRETENSIONS DEL RECLAMANT

El fons de la qüestió plantejada pel club Foment Martinenc ja va ser debatut i resolt per aquest Comitè en la resolució 04/2022. La reclamació del Foment Martinenc no aporta cap modificació substancial sobre els antics arguments, dels quals ja han decidit els Comitès de Competició i Apel·lació.

Faria bé, però, la Federació, en clarificar els reglaments perquè no puguin donar peu a interpretacions interessades.

Pel que fa a les qüestions formals que planteja el reclamant:

  1. Respecte de la data de resposta del Comitè de Competició, aquest ja s’havia pronunciat públicament sobre el mateix assumpte. D’altra banda, la victòria del club reclamant sobre el Mollet feia que el resultat del partit no tingues transcendència en la classificació del campionat.
  2. La data de registre de les incorporacions de nous jugadors a les llistes d’ordres de forces, en el cas del Mollet, Platja d’Aro o Andorra es van fer amb posterioritat a l’inici del Campionat. El reglament en cap moment prohibeix la modificació de les llistes, ni a Divisió d’Honor, ni a la resta de categories.
  3. L’organització administrativa de la Federació, del seu personal i dels seus òrgans de decisions és un assumpte aliè a aquest Comitè.

RESOLUCIÓ

  1. Ratificar la resolució del Comitè de Competició 11/2022.
  2. Demanar a la Junta Directiva de la Federació que clarifiqui, mitjança una modificació dels Reglaments, tot allò relacionat amb el plantell de jugadors de la Divisió d’Honor de la Lliga Catalana i els processos informàtic-administratius de les llistes d’ordre de forces.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 1 de maig de 2022

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs