REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club d’Escacs Gramenet.

VIST, l’informe de l’àrbitre principal

 

1. ANTECEDENTS DEL FET

Durant el Campionat de Catalunya d’Edats per equips 2022 es va produir l’incident de què un jugador del C.E. Gramenet va avisar escac i mat al seu adversari, però en realitat era una posició d’ofegat. Els jugadors van signar la victòria del jugador del Gramenet, però l’àrbitre principal va considerar que la partida havia de comptabilitzar-se com empat.

2. FONAMENTS DE DRET

Lleis dels Escacs de la FIDE 

ARTICLE 5: LA FINALITZACIÓ DE LA PARTIDA 

5.2.1. La partida és taules quan el jugador que està en joc no pot fer cap moviment legal i el seu rei no està en escac. Es diu llavors que hi ha una “posició d’ofegat”. Això finalitza immediatament la partida, sempre que el moviment que ha generat la posició d’ofegat compleixi l’Article 3 i els Articles 4.2 a 4.7.

3. CONSIDERACIONS

Aquest Comitè de Competició considera que la decisió arbitral de determinar empat, en la partida de referència, és adequada d’acord amb la reglamentació actual (les Lleis dels Escacs de la FIDE al seu art. 5.2.1.).

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

 

Desestimar la reclamació del Club d’Escacs Gramenet.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 11 de novembre de 2022