REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta i les planelles del partit entre l’Argentona C i el Pineda B de la Lliga Catalana 2024.

VIST, les al·legacions dels clubs implicats.


1. ANTECEDENTS DEL FET

El jugador del Pineda reclama que el seu adversari fa una jugada que l’ofega i el jugador de l’Argentona ho nega. Cap dels dos té totes les jugades anotades.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs

Article 14. Competències.

Davant d’una partida que no hagin pogut finalitzar per no posar-se d’acord els jugadors i/o els equips corresponents per un conflicte reglamentari, el Comitè de Competició de la FCE podrà:

    1. Fer jugar la partida en dia i hora que determini el propi Comitè de Competició.
    1. Adjudicar el resultat de la partida, en funció de la posició, si el Comitè considera que la partida no s’ha de continuar.

3. CONSIDERACIONS

Som davant una situació en què els jugadors no es posen d’acord en la posició de la partida en el moment que queda aturada. El jugador que reclama taules per ofegat està en evident inferioritat material i no pot demostrar la seva reclamació. Tampoc té sentit continuar la partida atès l’aclaparadora inferioritat del jugador del Pineda.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Atorgar el punt de la partida al jugador de l’Argentona.
  2. El resultat final del matx serà Argentona C 2- Pineda B 2

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 05 de febrer de 2024