REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta de la categoria Sub-12 entre el Sitges i el Sant Cugat de la Lliga Catalana sub-12.

 

1. ANTECEDENTS DEL FET

El C.E Sitges reclama que el Club d’Escacs Sant Cugat va realitzar una alineació indeguda a la ronda 3 de la Lliga Catalana, ja que va alinear una jugadora de categoria Sub-14. La reclamació s’efectua set dies després del partit.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs

Subsecció tercera : El procediment d’urgència

Article 62.

Les incidències hauran de ser reflectides a l’acta o informe per part dels delegats, en cas que no hagi àrbitre. El termini per realitzar una reclamació al Comitè de Competició o realitzar al•legacions o annexes a l’acta serà de 48 hores posteriors al moment en què es generi d’incidència, o el motiu de la reclamació. El Comitè de Competició decidirà si una reclamació posterior a aquest termini de 48 hores podrà ser admesa a tràmit per la impossibilitat de poder realitzar la reclamació dintre del termini.

3. CONSIDERACIONS

En el acta no figura cap anotació. La reclamació posterior arriba set dies desprès de la incidència reclamada.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Desestimar la reclamació del C.E. Sitges, ja que està fora de termini d’acord amb l’art. 62 del Reglament de Disciplina Esportiva.
  2. Retornar la fiança al C.E. Sitges.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 15 de febrer de 2023