ENDARRERIMENTS, INCOMPAREIXENCES I ELIMINATS

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9.1 que diu:

 

9.1   Un jugador, pot demanar no ser aparellat en un torneig pel sistema suís. Per això, ha d’avisar a l’àrbitre abans de que aquest hagi fet l’aparellament. En el cas de la Federació Catalana a Barcelona, s’haurà de fer aquesta comunicació abans del primer dia feiner desprès d’haver-se jugat l’anterior ronda, fins les 13 hores.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

9.1   Un jugador, pot demanar no ser aparellat en un torneig pel sistema suís. Per això, ha d’avisar a l’àrbitre abans de que aquest hagi fet l’aparellament. Les bases de cada torneig, ja sigui oficial u homologat, regularan el nombre de rondes en què es pot demanar no ser aparellat.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9.2 que diu:

9.2   Un jugador perdrà la seva partida per incompareixença si passats 60 minuts des de l'hora oficial de l'inici de l'encontre  no s'ha presentat davant del seu tauler de joc.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

9.2   Un jugador perdrà la seva partida per incompareixença un cop passat el temps establert en les bases del torneig. En cas que el reglament no indiqui res sobre aquest tema serà d’aplicació el que digui el Reglament de la FIDE.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9.3 que diu:

9.3     Un jugador que no es presenti a una ronda en una prova individual serà sancionat segons el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

9.3     Un jugador que no es presenti a una ronda sense una causa justificada i sense avisar a l’organització, en una prova individual organitzada per la Federació serà sancionat segons el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana i eliminat del Torneig.

MODIFICIÓ DE L’ARTICLE 3.3 QUE DIU:

3. 3  Comunicació de resultats

3.3.1  El delegat haurà de comunicar els resultats dels seus equips en la forma establerta en la convocatòria del campionat. L’acta electrònica caldrà que estigui sempre abans de les 24 hores del  dia  posterior a l’encontre.

 

PROPOSTA DE MODIFICIACIÓ

3. 3  Comunicació de resultats

3.3.1  El delegat haurà de comunicar els resultats dels seus equips en la forma establerta en la convocatòria del campionat. L’acta electrònica caldrà que estigui comunicada a la FCE  abans de les 12 hores del  dia  posterior a l’encontre. En el cas de les divisions catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió), l’acta electrònica s’haurà d’enviar abans d’haver transcorregut sis hores de la finalització del matx.

 L’equip local serà l’encarregat de notificar l’acta electrònica sigui el que sigui el resultat. Només en el cas d’incompareixença de l’equip local el visitant haurà de notificar l’acta.

3.2.1 Hauran de comprovar la posició de les agulles dels rellotges i el funcionament d'aquests i col·locar-los a les taules, al costat dels escaquers i les planelles d'anotació.

3.2.1Hauran de comprovar els rellotges, el seu funcionament i col-locar-los a les taules, al costat dels escaquers junt amb les planelles d’anotació

4.2 Abans de començar els campionats juvenils i infantils, els jugadors hauran de presentar la llicència i el DNI o el llibre de família als àrbitres i als delegats per acreditar la seva data de naixement.

4.2 Abans de començar els campionats, els jugadors hauran de presentar la llicència federativa en vigor o el DNI per acreditar la seva data de naixement.

6.3  La Comissió Esportiva podrà modificar els ritmes de joc per un altres més adients segons les característiques específiques de la competició.

6.3 La Junta Directiva o la Comissió Executiva, a proposta de la Comissió Esportiva, podrà modificar, mitjançant circular, aquest ritme de joc, per un altre més adient, segons les característiques especifiques de la competició.

REGLAMENT CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

PROPOSTES DE CLUBS QUE HAN PASSAT PER LA COMISSIÓ DE REGLAMENTS

10 ASCENSOS I DESCENSOS DE CATEGORIES

Modificació de l’art. 10.1 que diu:

10.1           Pujaran a Divisió d’Honor els dos primers classificats de la Primera Divisió, llevat de qualsevol equip filial (veure article 6.5).

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

10.1  Pujaran a Divisió d’Honor els dos primers classificats de la Primera Divisió, llevat de qualsevol equip filial (veure article 6.5). El dos equips classificats en segona posició de la Primera Divisió jugaran un matx entre ells a un sol partit a casa de l’equip amb millor puntuació (en cas d’empat amb millor sonneborg i si contiua l’empat per sorteig). El guanyador d’aquest matx disputarà a un partit d’ascens amb el 8è classificat de la Divisió d’Honor que actuarà com equip local.

Modificació de l’art. 12.1 que diu::

12. Fase Eliminatòria d’ascens a Primera Divisió

a) Llevat de les limitacions establertes a l’article 6.5, es classificaran els equips classificats en 2n i 3er lloc de cada grup de 2a divisió més els dos millors quarts, tenint en compte el nombre de punts, el Sonnenborn Berger i per últim el sorteig. Es tindrà en compte el nombre de punts i en cas d’empat s’aplicarà el sistema Sonnenborn Berger, si continua l’empat, es resoldrà per sorteig. Un equip filial d’un club que militarà a la següent temporada a primera divisió perd el seu dret a disputar el Play-off d’ascens i la seva plaça serà coberta per l’equip quart no classificat (pitjor quart dels tres grups). Si per aquesta causa o per altres motius es produeixen més vacants es cobriran amb el millor cinquè classificat i així successivament fins arribar al límit dels equips que mantenen la categoria.

b) Els equips classificats se’ls assignarà un número d’ordre, de l’1 al 8, que determinarà l’aparellament segons els següents criteris:

1) La classificació. El segons de cada grup tindran els números 1,2 i 3. Els tres tercers tindran el 4, 5 i 6. El dos millors quarts tindran el 7 i el 8.

2) El punts de cada equip en el seu grup.

3) Sonnenborn Berger de cada equip en el seu grup.

4) Sorteig.

c) En la primera tanda jugaran l’1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 i el 4 contra el 5, evitant l’enfrontament de dos equips que provinguin del mateix grup a la fase prèvia. En aquest últim cas l’aparellament es farà segons el criteri de la comissió esportiva. A la següent tanda, l’equip que tingui el número més baix jugarà amb el que el tingui més alt i els dos del mig entre sí. Els equips amb número més baix (teòric més fort) seran els locals.

d) Tots els encontres, llevat de la primera ronda de la fase eliminatòria d’ascens a la 1a divisió (on es farà anada i tornada), seran eliminatoris a una sola tanda.

e) Els guanyadors de la segona eliminatòria pujaran a Primera, mentre que els perdedors jugaran la plaça restant d’ascens a la 1a divisió.

PROPOSTE DE MODIFICIACIÓ de l’art. 12.1

Els segons i tercers classificats de cada grup de la Segona Divisió jugaran un partit únic  per determinar els 3 equips que pugen a Primera Divisió.

Els equips classificats se’ls assignarà un número d’ordre, de l’1 al 6, que determinarà l’aparellament, segons els següents criteris:

1) El segons de cada grup tindran els números 1,2 i 3. Els tres tercers tindran el 4, 5 i 6.

2) L’assignació dels números 1,2 i 3 ( ó els 4,5, i 6) vindrà determinada per:

a)  El punts de cada equip en el seu grup.

b) Sonnenborn Berger de cada equip en el seu grup.

c) Sorteig.

Tenint en compte que no podran enfrontar-se equips que ja hagin jugat en el mateix grup en la fase regular, els enfrontaments seran 1-6 (1-5), 2-5 (2-6), 3-4

En cas de vacants s’estableix el següent ordre: Els equips vuitens de la Primera Divisió, els quarts de la Segona Divisió, els novens de la Primera Divisió i els cinquens de la Segona Divisió (sempre de millor a pitjor puntuació a la fase regular). A partir d’aquí les renúncies no seran cobertes.

Els equips segons de la fase regular o sigui amb els números 1, 2 i 3 jugaran com equips locals.

5. COMPOSICIÓ I ALINEACIÓ DELS EQUIPS

5.5 En equips de 10 esportistes com a mínim 6 hauran de ser seleccionables amb nacionalitat i bandera espanyola o andorrans. Dels quatre no seleccionables el màxim d’ estrangers serà de dos. En equips de 8 jugadors el mínim de seleccionables serà de 5 i en el cas d'equips de 4 serà de 2. (entrarà en vigor a partir de l'any 2009)

NORMATIVA D’AVALUACIÓ CATALANA

 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 2.2. que diu

 

2.2 Ells jugadors no avaluats en la llista anterior, seran valorats seguint els següents criteris:

a) Jugadors avaluats en anteriors llistes, amb l’ELO i K sobre l’actualització en que apareixia a l’ultima llista publicat.

b) Jugadors no avaluats amb l’avaluació i K segons la FIDE.

c) Jugadors no avaluats i sense avaluació de la FIDE, amb avaluació i K segons la FEDA.

d) Jugadors no avaluats, amb títol de preferent, amb 2.000 punts i K=25.

e) Jugadors no avaluats, amb títol de primera, amb 1.900 punts i K=25.

f) Jugadors no avaluats, sense títol i amb llicència anterior a la temporada 94-95, amb 1.800 punts i K=25.

g) Jugadors no avaluats, sense títol i sense llicència anterior a la temporada 94-95, amb 1.700 punts i K=25.

h) Jugadors no avaluats, sense títol i sense avaluació FIDE i FEDA, amb 2.000, 1.900, o 1.800 punts i K=25 . Aquesta possibilitat es destina a valorar la força aproximada dels jugadors que venen d’altres federacions i justifiquen, a criteri de la FCE, una força superior als 1.700 punts. També s’aplicarà a jugadors sense llicència anterior a la temporada 94-95 i amb historial escaquista anterior.  

 

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

 

2.2 Ells jugadors no avaluats en la llista anterior, seran valorats seguint els següents criteris:

a) Jugadors avaluats en anteriors llistes, amb l’ELO i K sobre l’actualització en que apareixia a l’ultima llista publicat.

b) Jugadors no avaluats amb l’avaluació i K segons la FIDE.

c) Jugadors no avaluats i sense avaluació de la FIDE, amb avaluació i K segons la FEDA.

d) Jugadors no avaluats, amb títol de preferent, amb 2.000 punts i K=15.

e) Jugadors no avaluats, amb títol de primera, amb 1.900 punts i K=15.

f) Jugadors no avaluats, sense títol i amb llicència anterior a la temporada 94-95, amb 1.800 punts i K=15.

g) Jugadors no avaluats, sense títol i sense llicència anterior a la temporada 94-95, amb 1.700 punts i K=25.

h) Jugadors no avaluats, sense títol i sense avaluació FIDE i FEDA, amb 2.000, 1.900, o 1.800 punts i K=15 . Aquesta possibilitat es destina a valorar la força aproximada dels jugadors que venen d’altres federacions i justifiquen, a criteri de la FCE, una força superior als 1.700 punts. També s’aplicarà a jugadors sense llicència anterior a la temporada 94-95 i amb historial escaquista anterior.  

 

4 Presentació d'informes

4.1 Una vegada finalitzat el torneig, l'àrbitre emetrà un informe en un termini de 10 dies després de la data de finalització del torneig. Transcorregut aquest termini, es posarà una sanció de 50€ que haurà de pagar l’organitzador del torneig.

PROPOSTA DE MODIFICACIO

 

4.1 Una vegada finalitzat el torneig, l'àrbitre emetrà un informe QUE L’ORGANITZADOR ENTREGARA A LA FEDERACIO en un termini de 10 dies després de la data de finalització del torneig. Transcorregut aquest termini SENSE HAVER REBUT L’INFORME, es posarà una sanció de 50€ que haurà de pagar per poder tramitar l’informe.