Publicació de la 

Formulari d'Inscripció abans del dijous 21 d’abril.

Autorització firmada pel pare/mare o tutor.

FITXA En el cas que algun alumne o participant tingui alguna al·lèrgia o trastorn alimentari. Enviar-ho per correu electrònic a federacio@escacs.cat