Atenent que per aquestes dates es feien públiques les circulars de la formació d'alt rendiment i de tecnificació d'Escacs de Base per l'any següent, la Comissió d'Escacs de Base comunica que no s'ha pogut fer cap previsió, ja que, hores d'ara, no li és possible determinar un programa de formació tècnica al no disposar d'un pressupost assignat per a l'any 2013, i que restarà pendent de com quedi definit en els propers messos el pressupost general d'aquesta FCdE.