Actes comunicades fora de termini

Han estat sancionats amb 25€ els clubs:

Barcelona UGA, Sitges, Adejo i Pobla de Claramunt.

Manca d'informació de la totalitat de resultats parcials de la Divisió d'Honor

Han estat sancionats els clubs:

Figueres (40€). Va comunicar un sol resultat parcial.