REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

6.2 A la Divisió d’Honor a partir de l’any 2010 el grup serà de 12 equips, a la resta de categories es formaran grups de 10 equips, tants com siguin possibles. En cas que s’hagin d’introduir VACANTS s’intentarà que es distribueixin entre el major nombre de grups que es pugui.

MODIFICACIO DE L’ARTICLE 6.2

6.2  A la Divisió d’Honor a partir de l’any 2010 el grup serà de 12 equips, a la resta de categories es formaran grups de 10 equips, tants com siguin possibles. En cas que s’hagin d’introduir VACANTS s’intentarà que es distribueixin entre el major nombre de grups que es pugui.


SISTEMA DE JOC A LA DIVISIÓ D’HONOR

El sistema de joc de la Divisió d’Honor serà el següent:

Cada equip disputarà 9 partits en dues fases.


FASE PRÈVIA

A la fase prèvia es formaran dos grups de 6 equips a partir de la classificació de l’any anterior i es numeraran. Els nou primers números seran per als equips que l’any anterior eren ja de la Divisió d’Honor, per ordre de classificació, i els 3 restants números seran per als equips que van ascendir de la Primera Divisi. El número deu el tindrà el campió de la Primera Divisió, l’onze el subcampió, i el dotze el guanyador del play-off d’ascens a Divisió d’Honor.

El grup A estarà format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12

El grup B estarà format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11

El sorteig per als enfrontaments de cada grup d’aquesta fase prèvia serà públic i pur.

Cada grup disputarà una lliga a una sola volta.


FASE FINAL PER DETERMINAR LES 4 PRIMERES PLACES DE LA CATEGORIA

Els dos primers de cada grup es classificaran per jugar la fase final a 4 equips que determinarà les quatre primeres places de la Divisió d’Honor. A cadascun d’aquests equips se’ls assignarà un número de l’1 al 4 que conservaran fins al final del Campionat. Això permetrà determinar on es juga el primer i segon partit de cada eliminatòria a doble volta. La numeració s’assignarà de la següent manera: El número 1 el tindrà el primer classificat de grup amb més puntuació. En cas d’empat es desempatarà per sonneborg si persisteix l’empat per puntuació olímpica i per últim per sorteig. El número 2 el tindrà l’altre equip classificat en primera posició de grup. Per determinar qui té el número 3 i número 4 es procedirà aplicant els mateixos criteris que per determinar el número 1 i 2, o sigui puntuació i desempat sonneborg, olímpic i sorteig. Les dues eliminatòries es jugaran a doble volta i el segon partit es disputarà sempre a casa del que tinguin millor número.


ENFRONTAMENTS PRIMERA ELIMINATÒRIA (Semifinals)

Jugarà el primer de cada grup contra el segon de l’altre grup a doble volta.


ENTRONTAMENTS SEGONA ELIMINATÒRIA (Final)

Jugaran entre sí a doble volta els dos equips guanyadors de la primera eliminatòria per determinar el campió  i segon de la categoria. Els altres dos equips jugaran també a doble volta per determinar la tercera i quarta posició del Campionat. 


FASE FINAL PER DETERMINAR L’ORDE DE CLASSIFICACIÓ DEL 5 AL 12

Els vuits equips restants faran una nova lliga entre ells, a una sola volta, però conservant les puntuacions que havien obtingut a la lliga prèvia amb els equips del seu grup anterior (no compten els resultats que s’havien fet amb els dos primers de cada grup a la primera fase d’aquest campionat).

La classificació final atorgarà una classificació del 5 al 12 i els tres últims equips baixaran de categoria.

La distribució d’equips en cada enfrontament d’aquesta fase final dels equips classificats a la fase prèvia del 5 al 12 serà la següent:


La lletra indica el grup A o B i el número la classificació dins del grup a la fase prèvia.


RONDA 1  

A-3         =             B-6

A-4         =             B-5

A-5         =             B-4

A-6         =             B-3


RONDA 2 

B-3         =             A-5

B-4         =             A-6

B-5         =             A-3

B-6         =             A-4

 

RONDA 3 

A-3         =             B-4

A-4         =             B-3

A-5         =             B-6

A-6         =             B-5

 

RONDA 4 

B-3         =             A-3

B-4         =             A-4

B-5         =             A-5

B-6         =             A-6

 

Art.2.1  A Divisió d'Honor, el dia de joc serà el dissabte. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores, llevat excepcions previstes en la convocatòria. A la Divisió d’Honor, Primera Divisió. Segona Divisió, Preferent Territorial i Primera Territorial el ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada. La Segona Territorial adoptarà aquest ritme l’any 2009 ( enguany el ritme de joc serà de 30 jugades en una hora i mitja i una hora més per jugador finalitzant a caiguda de bandera ). La Tercera Territorial adoptarà aquest ritme al 2010 (al 2008 i 2009 el ritme de joc serà de dues hores a caiguda de bandera).

MODIFICACIO ARTICLE 2.1.

2.1  A la Divisió d'Honor, el dia i hora de joc serà el dissabte a les 16,30 hores. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores.

A totes les categories el ritme de joc serà de 40 jugades en 90 minuts per jugador amb increment de 30 segons per jugada, una vegada arribat al control, s’afegiran 30 minuts + 30 segons per jugada.

 

3. INSCRIPCIONS I RENÚNCIES

CREACIÓ DE L’ARTICLE 3.4

3.4 Un Equip de segona categoria que renúncia a aquesta categoria no podrà substituir-ho per dos equips de tercera categoria.


Art. 7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.8  L’ equip local serà l’encarregat de confeccionar l’acta de l’encontre, així com de confeccionar l'acta electrònica sigui el que sigui el resultat de l'encontre.

      L’equip guanyador, o en cas d’empat l’equip visitant, s’encarregarà de la guarda i custodia de l’acta en paper durant un any. Es obligatori complimentar l’acta electrònica

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 7.8

7.8  L’ equip local (o el visitant si no es presenta l’equip local) serà l’encarregat de confeccionar l’acta de l’encontre, així com de confeccionar l'acta electrònica sigui el que sigui el resultat de l'encontre. Si l’equip visitant  observa que no es publica l’acta del partit a la web de la FCE en els terminis establerts, podrà fer l’acta electrònica perquè la FCE pugui tenir el resultat el més aviat possible.

       L’equip local s’encarregarà de la guarda i custodia de l’acta en paper durant un any. També serà l’encarregat d’enviar les planilles (només en el cas de les tres Divisions Catalanes) a la FCE, preferiblement en format electrònic. El termini per entregar les planilles serà d’una setmana a la finalització del partit. Es determinarà per circular les sancions administratives, en cas d’incompliment d’aquest article.   

 

Art. 8. JUGADORS TITULARS

8.1  El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces dels esportistes i pels les llistes d’esportistes afegits amb números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular.  Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar  les Fases Eliminatòries d’ascens (Play-offs d’ascens) amb aquest equip caldrà que compleixi el  requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria del equip del qual es titular.

 

 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8.1.

8.1  El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar  les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb aquest equip caldrà que compleixi el  requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria de l’equip del qual és titular. Els jugadors titulars del primer equip (A) que siguin no alineables perquè l’equip ja té el màxim de jugadors estrangers permesos per la reglamentació, tindran un número bis i ampliaran el nombre de titulars de l’equip A.


8.4   Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8.4

8.4  Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces. No obstant això, un jugador titular d’un equip de Divisió d’Honor que demostri que no pot disputar partides en dissabte a la tarda, per motius raonats, podrà sol·licitar poder jugar a l’equip B del seu club, però llavors, no podrà ser alineat a l’Equip A aquella temporada. La Comissió Esportiva decidirà si se li concedeix aquesta sol·licitud. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx.

 

7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1    A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”.

       Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. L'infració d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.

 

  MODIFICACIO 7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1    A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants  als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol  incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda.       Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.

   

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

2. INSCRIPCIONS I RENÚNCIES

Creació de l’article 2.6

Les vacants produïdes en proves oficials organitzades per la FCE no es cobriran, llevat que el Reglament del Campionat o la circular en qüestió digui el contrari.

 

L’art 3.2.3 diu:

Els delegats s’abstindran d’avisar els jugador de la caiguda de bandera o proporcionar qualsevol altre ajut referents a la seva partida.

 

MODIFICACIO art. 3.2.3: 

Els delegats s’abstindran de proporcionar qualsevol ajut als seus jugadors sobre una partida, no obstant això, quan no hi hagi assignat un àrbitre en un matx del Campionat de Catalunya per Equips, els delegats podrà indicar la caiguda de bandera de qualsevol dels jugadors.

   

Art. 9.5   Dues incompareixences, tant en campionats d'equips com individuals, suposen l'eliminació de l'equip o del jugador de la competició. Tres incompareixences d’un mateix jugador en el Campionat de Catalunya per Equips,  suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. Aquesta normativa només serà d’aplicació per a les categories on sigui obligatori l’enviament de resultats a la Federació mitjançant l’acta electrònica ( a l’any 2007 fins a la categoria Preferent inclosa).

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9.5

9.5   Dues incompareixences, tant en campionats d'equips com individuals, suposen l'eliminació de l'equip o del jugador de la competició. Dues incompareixences d’un mateix jugador en el Campionat de Catalunya per Equips, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. A més de les sancions previstes a l’article 7.7, del Reglament de Campionat de Catalunya per Equips, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria. Aquesta normativa només serà d’aplicació per a les categories on sigui obligatori l’enviament de resultats a la Federació mitjançant l’acta electrònica ( a l’any 2007 fins a la categoria Preferent inclosa).

NOTA:             Aquest article passarà a formar part del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips des del primer punt i seguit o sigui:

Dues incompareixences d’un mateix jugador en el Campionat de Catalunya per Equips, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. A més de les sancions previstes a l’article 7.7, del Reglament de Campionat de Catalunya per Equips, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.


REGLAMENT DE RÀPIDES PER EQUIPS

 

Art. 1.7 Els equips de les tres divisions i de la categoria preferent, podran dividir-se en dos equips, segons l’ordre establert en la llista oficial dels seus jugadors. Els cinc primers jugadors, més els bis corresponents seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a preferent, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc.

 

MODIFICACIÓ ARTICLE 1.7

 

1.7 Els equips de 10 o 8 jugadors al Campionat de Catalunya per Equips, podran dividir-se en dos equips, segons l’ordre establert en la llista oficial dels seus jugadors. En equips de 10 els cinc primers jugadors, (en equips de 8 els 4 primers) més els bisos corresponents seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a segona, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc.

 

REGLAMENT DE TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

3.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 3.4.

3.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

 

L’article 3 del Reglament de Tramitació de Documentació passa a ser l’art. 7.9 del Reglament de Catalunya per Equips dintre de l’apartat: 7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE (CANVI DE NUMERACIÓ DE L’ARTICLE 3 PASSA A SER EL 7.9) 

 

3. Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips

3.1 Els clubs afiliats a la Federació Catalana, per poder participar en competicions d’equips, han de presentar la relació dels seus jugadors, 8 dies hàbils abans de començar la competició.

3.2 A la relació es farà constar el nom del jugador, el codi català i l’elo català. Només podran figurar els jugadors que tinguin la llicència federativa tramitada per la temporada en joc.

3.3 Els jugadors han d’estar relacionats per ordre d’elo català, utilitzant la llista d’avaluació catalana en vigor. Els clubs amb equips a la Divisió d’Honor i Primera Divisió podran optar per relacionar els seus jugadors per ordre d’elo FIDE.

Es podran realitzar canvis a l’orde de les llistes pels següents conceptes:

1)  Ordenar els 10 primers jugadors de la llista  per elo FIDE en comptes de per elo català.

2)  Ordenar els jugadors en funció de la titulació internacional MF, MI i GM

3)  Efectuar canvis per motius de disminució física d’algun dels jugadors del club (mobilitat reduïda, malaltia greu).

4)  Efectuar canvis fins a un màxim de 25 punts d’elo.

3.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

3.5 La sanció administrativa per portar a la Federació la llista d’ordre de forces amb retard, serà el preu de la inscripció de l’equip del club de més categoria, multiplicat pels dies de retard. Aquest dies de retard es comptabilitzaran des de la finalització del termini de presentació de les llistes, fins a l’últim dia feiner abans del començament del Campionat Equips. En cas que la llista es presenti amb posterioritat al començament del Campionat per Equips, a més de la multa econòmica, el club podria ser sancionat amb la eliminació del Campionat de tots els seus equips.

3.6 Els clubs estan obligats a presentar la documentació requerida per la FCE en el temps i forma regulats en les seves circulars o reglaments. La manca de compliment d’aquesta norma donarà lloc a les sancions administratives que anualment publiqui la FCE.


CANVI DE NUMERACIÓ DE L’ARTICLE 3 PASSA A SER EL 7.9 

7.9. Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips

7.9.1 Els clubs afiliats a la Federació Catalana, per poder participar en competicions d’equips, han de presentar la relació dels seus jugadors, 8 dies hàbils abans de començar la competició.

7.9.2 A la relació es farà constar el nom del jugador, el codi català i l’elo català. Només podran figurar els jugadors que tinguin la llicència federativa tramitada per a la temporada en joc.

7.9.3 Els jugadors han d’estar relacionats per ordre d’elo català, utilitzant la llista d’avaluació catalana en vigor. Els clubs amb equips a la Divisió d’Honor i Primera Divisió podran optar per relacionar els seus jugadors per ordre d’elo FIDE.

Es podran realitzar canvis a l’orde de les llistes pels següents conceptes:

1)  Ordenar els 10 primers jugadors de la llista  per elo FIDE en comptes de per elo català.

2)  Ordenar els jugadors en funció de la titulació internacional MF, MI i GM

3)  Efectuar canvis per motius de disminució física d’algun dels jugadors del club (mobilitat reduïda, malaltia greu).

4)  Efectuar canvis fins a un màxim de 25 punts d’elo.

5) Per no poder disputar partides dissabtes tarda a Divisió d’Honor

7.9.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran a la nova llista publicada a la web de la FCE de relació d’ordre de forces. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

7.9.5 La sanció administrativa per portar a la Federació la llista d’ordre de forces amb retard, serà el preu de la inscripció de l’equip del club de més categoria, multiplicat pels dies de retard. Aquest dies de retard es comptabilitzaran des de la finalització del termini de presentació de les llistes, fins a l’últim dia feiner abans del començament del Campionat per Equips. En cas que la llista es presenti amb posterioritat al començament del Campionat per Equips, a més de la multa econòmica, el club podria ser sancionat amb l’ eliminació del Campionat de tots els seus equips.

7.9.6 Els clubs estan obligats a presentar la documentació requerida per la FCE en el temps i forma regulats en les seves circulars o reglaments. La manca de compliment d’aquesta norma donarà lloc a les sancions administratives que anualment publiqui la FCE.