CAMPIONATS DE CATALUNYA SUB-8 A SUB-16 CRITERIS REGLAMENTARIS DE LES FASES PRÈVIES DE LES MATEIXES CATEGORIES

Reglament del Campionat de Catalunya Sub8

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590  10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.-  En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els vuit anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)   El Campió de Catalunya Sub-8 i la Campiona de Catalunya Sub-8 de l’any anterior, sempre que s’hagi classificat entre els deu primers de la classificació general.

b)   Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCE de l’any en curs.

Article 3.- Els jugadors i jugadores amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec són tots aquells que no hagin fet vuit anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que tinguin llicència federativa.

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició.

d’edat que serà el seu responsable durant tota la competició.

CAPÍTOL II.  INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament  i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.-  El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 11.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 12.- Les decisions de l’Àrbitre Principal seran definitives.

Article 13.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub-8 i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub-8 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent sempre que s’hagi classificat entre els deu primers de la classificació general.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT ESPANYA D’EDATS.

Article 14.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la sala de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar  la sala de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub-8 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

Reglament del Campionat de Catalunya Sub10

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

  a)     El Campió de Catalunya Sub10 i la Campiona de Catalunya 10 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

   b)     Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCE de l’any en curs.

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició.

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub10 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub10 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub10 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.


Reglament del Campionat de Catalunya Sub12 

 PREÀMBUL 

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)     El Campió de Catalunya Sub12 i/o Sub10 i la Campiona de Catalunya Sub12 i/o Sub10 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

b)     Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCDE de l’any en curs

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició. 

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub12 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub12 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub12 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

Reglament Campionat de Catalunya Sub14

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)     El Campió de Catalunya Sub14 i/o Sub12 i la Campiona de Catalunya Sub14 i/o Sub12 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

b)     Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCDE de l’any en curs.

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició. 

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu. 

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim nou (9) partides. 

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub14 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub14 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub14 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

 

Reglament del Campionat de Catalunya Sub16

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)  El Campió de Catalunya Sub16 i/o Sub14 i la Campiona de Catalunya Sub16 i/o Sub14 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

  b) Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCDE de l’any en curs.

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició.

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub16 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent només si repeteix categoria. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub16 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent, només si repeteix categoria.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub16 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

Criteris reglamentaris de les Fases Prèvies Sub8 a Sub16

  

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableixen els següents criteris reglamentaris.

PRÒLEG 

Amb l’objectiu de cercar una millor distribució territorial per a la realització de les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’edats (sub8, sub10, sub12, sub14 i sub16), tant a la realització dels campionats previs classificatoris com a l’assignació de les places que donen dret a la final, així com disposar de flexibilitat organitzativa davant de possibles canvis estructurals en l’Administració del territori per part de la Generalitat de Catalunya, es va elaborar el document de Criteris Reglamentaris per aplicar a les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’Edats a partir de l’any 2009.

L’experiència de la realització d’aquestes fases prèvies durant l’any 2009 ha portat a la introducció d’algunes revisions d’aquests criteris per a la seva aplicació a partir de l’any 2010.

PARÀMETRES PRINCIPALS.

Els paràmetres principals que intervindran en l’elaboració dels nous criteris seran:

a) La COMARCA serà la unitat administrativa de treball.

 

b) El número de fitxes federatives per trams d’edats determinaran bàsicament l’assignació de places per la Final de Catalunya.

 

b.1  Es determinarà un número de places complementàries en base als resultats en l’anterior Final del Campionat de Catalunya d’edats.

 

b.2 Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques, tindrà d’un mínim de 7 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 14 places equivalents al 100%, en cada tram d’edat.

 

b.3 Aquesta assignació de places repartirà un número mínim de 160 i màxim de 200 equivalents al 100%.

 

c) El número de places definitives per a la Final de Catalunya vindran determinades pel número de jugadors participants en cada tram d’edat.

 

d) Es determinarà un calendari, marcat per un període únic en què s’haurà de realitzar aquestes prèvies, i seran classificatòries per a la Final de Catalunya corresponent.

 

CRITERIS GENERALS.

Els criteris generals que seran aplicables son els següents:

 

1) Una comarca, representada pels seus Clubs d’Escacs, podrà sol·licitar organitzar una competició pròpia en tots els trams d’edats, sempre i quan en dos d’ells tingui un número de fitxes federatives igual o superior a 35, o en el total dels quatre trams superi els 100, i l’anomenarem COMARCA ÚNICA.

 

2) Quan no es compleixi el primer criteri, les comarques es podran agrupar en base a la seva proximitat i dintre de la seva província, constituint-ne el que s’anomenarà AGRUPACIÓ DE COMARQUES. Aquesta AGRUPACIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

 

3) Si una COMARCA es trobés en un entorn en el què no pogués AGRUPAR-SE, serà la Junta Directiva FCE qui determinarà amb quina COMARCA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES quedarà encabida.

 

4) Una comarca es podria dividir en parts en tots els trams d’edats, sempre i quan cada partició compleixi les condicions establertes en el primer criteri, i l’anomenarem COMARCA “Nord, Sud, Est, Oest o Central”. Aquest PARTICIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

 

5) Aquestes Fases Prèvies seran incloses en el Calendari Esportiu de la FCE.

 

6) El número de places ADJUDICADES a cada campionat vindrà determinat per la inscripció real que tingui aquell campionat, i es determinarà en base als següents criteris:

·       La inscripció es considerarà consolidada en l’aparellament de la 3ª ronda de cada campionat i tram d’edat.

·       El número de places adjudicades (al 100%) s’obtindrà del número d’inscrits consolidats, en base a la següent taula:


 

De 4 a 8

1 plaça

De 9 a 17

2 places

De 18 a 27

3 places

De 28 a 38

4 places

De 39 a 50

5 places

De 51 a 62

6 places

De 63 a 74

7 places

De 74 a 86

8 places

De 87 a 98

9 places

De 99 a 11

10 places

De 111 a 122

11 places

Més de 123

12 places

 

  

Les places que s’adjudiquen es consideren com el seu valor al 100%. 

·       Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques o agrupacions de comarques, tindrà garantit d’un mínim de 7 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 14 places equivalents al 100%, en cada tram d’edat.

·       En cas que, un cop confirmada la inscripció, la suma total de comarques o agrupacions de comarques en una província no assolís el mínim establert, serà la Comissió d’Escacs Base de la FCE.  qui proposarà la distribució de la plaça o places que manquin per assignar entre les seus d'una mateixa província, de forma proporcional a la inscripció i arrodonint les places a un mínim del 50%. Aquesta proposta es remetrà a la territorial corresponent per a la seva acceptació i, en cas de discrepància, serà decidit en Junta Directiva de la FCE.

7) Es determinaran a cada PARTICIÓ DE COMARCA, COMARCA ÚNICA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES un número de places COMPLEMENTÀRIES en base als següents criteris:

 

·       Les classificacions que assoleixin els esportistes de cada partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques en l’anterior Final del Campionat de Catalunya d’edats, determinarà un número de places COMPLEMENTÀRIES a adjudicar a la partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques corresponent de l’any següent.

·       El 1er classificat i la 1ª classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si estan entre els deu primers de la classificació general de l’any anterior, tindran el dret de participar amb les despeses pagades al 100%, i la plaça serà nominativa.

·       S’adjudicarà una plaça COMPLEMENTÀRIA a aquella partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques en la que juguin el 2on i 3er classificat de la general de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats de l’any anterior. Aquesta plaça quedarà sumada en el tram d’edat en què participin els esportistes corresponents.

·       Les places complementàries dels campió o campiona sub16, o del segon o tercer classificat de la general que deixin de pertànyer en aquesta categoria a l’any següent, quedaran en disposició de la Comissió d’Escacs Base de la FCE que les re-assignarà novament en la categoria sub16 per criteris tècnics i/o de territorialitat.

·       Aquestes places COMPLEMENTÀRIES sumaran directament a les ADJUDICADES per inscripció, però no sumaran sobre el mínim que s’ha garantit a cada província.

8) Es mantindran els criteris de DISCRIMINACIÓ POSITIVA en l’assignació de les places femenines per a la distribució de les places classificatòries a la final, i que correspondrà a un ordre del 30% del total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES).


9) Un cop determinades el total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES), la distribució d’aquestes places, tant de la classificació general com de la femenina, serà la següent:


Places

assignades

Classificació general

Classificació Femenina

1er

2on

3er

4rt

1a

2a

3a

4a

1

70%

30%

1,5

100%

50%

2

100%

40%

60%

2,5

100%

75%

75%

3

100%

100%

100%

3,5

100%

100%

50%

100%

4

100%

100%

70%

100%

30%

4,5

100%

100%

100%

100%

50%

5

100%

100%

100%

50%

100%

50%

5,5

100%

100%

100%

85%

100%

65%

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6,5

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

40%

9

100%

100%

100%

100%

100%

80%

50%

100%

100%

70%

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

100%

100%

100%

30%

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


En cas que una jugadora no aconseguís el percentatge del 50% dels punts menys mig punt, o bé entrés en places de la classificació general, la seva plaça passaria íntegre a la general, generant una plaça més en aquesta.

  

CRITERIS ESPECÍFICS.

 

a) Perquè la DISCRIMINACIÓ POSITIVA tingui aplicació, com a mínim, hauran hagut d’obtenir el 50% dels punts en joc menys mig punt.

 

b) El número total de places ASSIGNADES a un territori només tindrà aplicació si la participació en el tram d’edat corresponent en aquest territori dobla en aquesta assignació. En cas que això no es produeixi, el número total de places ASSIGNADES que li correspondran al 100% en aquest territori seran les de la meitat de la seva participació.

 

c) Cada any s’emetrà una circular en què es publicaran les PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats i les places COMPLEMENTÀRIES que els hi corresponen.

 

d) Aquestes PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats, també tindran capacitat classificatòria per a la CATEGORIA SUB8, si la seva delegació territorial així ho decideix. Encara i així, i donada la poca experiència competitiva que existeix amb respecte aquesta categoria, els criteris per establir les places que puguin donar drets a accedir a la final de Catalunya sub8 seran publicats cada any mitjançant una circular específica.

 

e) En cas que en algun any es superin les 200 places sumant les ADJUDICADES i COMPLEMENTÀRIES, la Junta Directiva de la FCE podrà modificar per l’any següent la taula de distribució d’adjudicació de places.

 

f) Fins a la consolidació del nou model, que s’ha establert en un mínim de 3 anys i que finalitza en l’any 2011, aquest inclòs, la FCE assumirà els costos derivats de l’arbitratge d’aquestes competicions.

 

g) Al tractar-se de una competició organitzada i tutelada per la FCE, aquests campionats s’hauran de regir per la seva reglamentació.

 

h) Per a cada fase prèvia, els àrbitres assignats hauran de publicar els resultats corresponents a la ronda anterior no més tard del dilluns següent a les 20 h., i els aparellaments de la següent ronda hauran de fer-se públics no més tard del dimecres previ a les 20 h.

 

i) En aquells casos que sigui necessari encabir dins una mateixa competició a esportistes d’origen escolar i no federats, la FCE intentarà obrir vies per a la seva inscripció federativa que permeti organitzar el campionat respectiu dins els criteris de competició establerts per la pròpia FCE.

 

j) La competició en aquestes fases prèvies estarà tutelada sota aquests criteris per la FCE, però l’organització d’aquests campionats correspondran als clubs que ho sol·licitin i que compleixin amb els criteris establerts en l’apartat 3. En cas que algun territori manqui d’organització executiva per realitzar el seu campionat, la FCE velarà perquè els jugadors de la comarca afectada puguin participar en campionats de comarques veïnes. En cas d’AGRUPACIONS DE COMARQUES que ocupin tota una província, podrà ser la FCE qui assumeixi completament l’organització d’aquestes Fases Prèvies en aquest territori.