PROPOSTES JUNTA DIRECTIVA DE LA FCE

  1. 1.Canvi de normativa de l’avaluació catalana.

Normativa d'avaluació de la FCE

1. REQUERIMENTS TÈCNICS

1.2 El nombre de rondes diàries no serà superior a 2 per torneigs de 60 o més minuts per jugador.  S'admet 3 rondes per dia en Torneigs d'Edats.

 

Normativa d'avaluació de la FCE

1. REQUERIMENTS TÈCNICS

1.2           El nombre de rondes diàries no serà superior a 3 per torneigs de 60 o més minuts per jugador.

 

2.Proposta del canvi de nom del Campionat de Catalunya per Equips.

Es proposa que el Campionat de Catalunya per Equips es digui oficialment: LA LLIGA CATALANA D’ESCACS.

 

PROPOSTES DELS CLUBS

Proposta de l'Ideal d'en Clavé- Escacs de Nou Barris

Els jugadors que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% per alguna resolució administrativa o judicial, se'ls aplicaria el preu de llicencia de majors de 65 anys i Sub16.

Aquesta proposta es començaria a aplicar per a les quotes del 2014.

Punts a modificar:

http://www.escacs.cat/publicacions/circulars/863-llicencies-jugadors-2013

A la circular de llicències, on està el quadre de preus:

On posa:

Llicencia (majors de 65 anys) i Sub-16

S'afegirà (en negreta):

Llicencia (majors de 65 anys),  Sub-16 i discapacitats igual o més de 33%.

També, en el següent paràgraf, s'afegiria el següen (en negreta):

ELS CLUBS NO HAURAN DE FER L’ANTIC IMPRÈS DE LLICÈNCIA, PERÒ HAURAN DE TENIR EN EL SEU PODER L’IMPRÈS DE SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA SIGNAT PER CADA JUGADOR. AQUEST DOCUMENT QUEDARÀ EN PODER DEL CLUB I LA FEDERACIÓ NOMÉS LI REQUERIRÀ EN CAS DE NECESSITAT. (Per exemple, un jugador que hagi tramitat llicencia per dos clubs o comprovacions de dates de naixement). Es pot reutilizar l’imprès de sol•licitud de l’any anterior, fent firmar al jugador sota la nota -renovació 2013-, que cal afegir a mà o màquina. Els clubs amb llicències de menors de 16 anys i més grans de 65 hauran de tenir en el seu poder una fotocòpia del llibre de família o DNI per verificar les dades de naixement, (no caldrà que aquestes fotocòpies s’enviïn a la Federació Catalana tret que la pròpia federació les sol•liciti). El clubs amb llicències de jugadors que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, hauran de tenir en el seu poder una fotocòpia del document acreditatiu (no caldrà que aquestes fotocòpies s’enviïn a la Federació Catalana tret que la pròpia federació les sol•liciti).

Proposta del club Congrés

El començament de les partides i el ritme será el mateix peró despres de la jugada 40 s'afegirá 30 minuts al rellotge (De Divisió d'Honor fins a Preferent) En Primera,Segona i Tercera Provincial s'afegirán 15 minuts).

Frederic Andreu-President C.E.Congrés

Aquesta proposta modificarà l'article2.1 del Campionat de Catalunya d'Equips

 

2.1  A la Divisió d'Honor, el dia i hora de joc serà el dissabte a les 16,30 hores. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores. El ritme de joc per a totes les categories serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada

Nou text

 

2.1  A la Divisió d'Honor, el dia i hora de joc serà el dissabte a les 16,30 hores. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores. El ritme de joc per Divisió d'Honor, Primera Divisió, Segona Divisió i Categoria Preferent serà de 90 minuts per jugador per a les 40 primeres jugades i una vegada superat aquest control s'afegirà 30 minuts, sempre amb un increment de 30 segons des de la primera jugada. A Primera Categoria, Segona Categoria i Tercera Categoria el ritme de joc serà de 90 minuts per jugador per a les 40 primeres jugades i una vegada superat aquest control s'afegirà 15 minuts, sempre amb un increment de 30 segons des de la primera jugada.