Proposta de modificació reglamentària referent a la perduda de condició de jugador assimilat. Capítol II – Secció 5. Article 7.4 del Reglament General i de Competicions de la FCE.

Els jugadors ASSIMILATS, per la Federació Catalana d’Escacs, són jugadors estrangers no comunitaris que exerceixen regularment la seva activitat esportiva al nostre territori. De fet, per poder tenir aquesta condició es requereix una antiguitat mínima i ininterrompuda durant 5 anys.

No obstant, és possible que els jugadors ASSIMILATS deixin de participar activament com a esportistes als campionats oficials i/o homologats de la nostra Federació, amb la qual cosa deixa de tenir sentit la seva consideració d’ASSIMILAT.

Aquesta proposta pretén legislar un mecanisme que reflecteixi aquesta realitat.

Redactat Actual:

7.4 Es considerarà jugador ASSIMILAT al jugador estranger no comunitari que tingui llicència federativa de la FCE amb una antiguitat mínima i ininterrompuda durant cinc anys sempre que hagi disputat regularment competicions oficials o homologades de la FCE. Tal consideració d’assimilat haurà de ser prèviament acordada per la Comissió Esportiva de la FCE quan es compleixin els esmentats requeriments.

Proposta de redactat (modificació en groc):

7.4 Es considerarà jugador ASSIMILAT al jugador estranger no comunitari que tingui llicència federativa de la FCE amb una antiguitat mínima i ininterrompuda durant cinc anys sempre que hagi disputat regularment competicions oficials o homologades de la FCE. Tal consideració d’assimilat haurà de ser prèviament acordada per la Comissió Esportiva de la FCE quan es compleixin els esmentats requeriments. Un jugador perd la seva condició d’assimilat quan està dues temporades consecutives sense tramitar llicència per la Federació Catalana d’Escacs.

Proposta de creació d’un article reglamentari, referent al sorteig de la Lliga Catalana. Capítol VI– Secció 6. Article 10.4 del Reglament General i de Competicions de la FCE.

El calendari dels equips de les Delegacions de Tarragona, Lleida i Girona no s’han de veure alterats per l’aparellament i peticions de Barcelona. Per aquest motiu es proposa fer un sorteig públic tal com es fa a la resta de Divisions Catalanes.

REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA

Proposta de redactat (modificació en groc):

10.4 A les tres Divisions Catalanes, el sorteig serà públic. En el cas de la Segona Divisió la distribució serà geogràfica i d’acord amb el que indica l’art. 10.1.

Proposta de modificació reglamentària referent a la participació de jugadors menors de 5 anys a la Lliga Catalana – Capítol VI - Secció 5. Article 5.5 del Reglament General i de Competicions de la FCE.

La prohibició de la participació a la Lliga Catalana dels jugadors menors de 5 anys es va crear per evitar alineacions irregulars utilitzant fitxes federatives d’aquest tipus. No obstant això va tancar la porta a tots els esportistes menors de 5 anys.

Vista la possibilitat que algún jugador menor de 5 anys sigui capaç de jugar reglamentàriament i d’apuntar les seves jugades, proposem la modificació de l’article actual.

Redactat actual:

5.5 No podran ser alineats en la Lliga Catalana d’Escacs, encara que tinguin llicència federativa, jugadors menors de 5 anys.

Proposta de nou redactat (modificació en groc):

5.5 Com a norma general, no podran ser alineats en la Lliga Catalana d’Escacs jugadors menors de 5 anys, encara que tinguin llicència federativa. Només, en casos excepcionals, la Comissió Esportiva de la FCE podria autoritzar la seva participació en aquest campionat, prèvia petició raonada del seu club.

Proposta de modificació reglamentària, referent a la formació de grups dels Equips de la Lliga Catalana de temporades anteriors Capitol VI - Secció 6. Article 7 del Reglament General i de Competicions de la FCE.

Una vegada finalitzada la Lliga Catalana 2014, ja no té sentit mantenir al reglament una referència a aquest any i anteriors.

Redactat actual:

Article 7

7.1 La Divisió d’honor estarà formada per 16 equips. A la primera fase estaran distribuïts en dos grups agrupats segons els criteris esportius derivats de la classificació obtinguda pels equips a la temporada anterior.

Els equips seran ordenats, per ordre de classificació de l’1 al 13 segons la classificació de la temporada anterior, el nº 14 serà per al campió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada anterior, el nº 15 per al subcampió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada anterior i el nº 16 serà el guanyador del play-off d’ascens de Primera Divisió a Divisió d’Honor.

De manera excepcional, la temporada 2014 l’ordre serà el següent: de l’1 al 12 per la classificació de la Divisió d’Honor de la temporada 2013, el nº 13 serà per al campió de Catalunya de Primera Divisió, el nº 14 per al subcampió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada 2013; el nº 15 serà per al millor segon classificat de la Primera Divisió de la temporada 2013 i el nº 16 serà per a l’altre segon classificat de la Primera Divisió de la temporada 2013.

Proposta de nou redactat (eliminat en verd):

Article 7

7.1 La Divisió d’honor estarà formada per 16 equips. A la primera fase estaran distribuïts en dos grups agrupats segons els criteris esportius derivats de la classificació obtinguda pels equips a la temporada anterior.

Els equips seran ordenats, per ordre de classificació de l’1 al 13 segons la classificació de la temporada anterior, el nº 14 serà per al campió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada anterior, el nº 15 per al subcampió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada anterior i el nº 16 serà el guanyador del play-off d’ascens de Primera Divisió a Divisió d’Honor.

De manera excepcional, la temporada 2014 l’ordre serà el següent: de l’1 al 12 per la classificació de la Divisió d’Honor de la temporada 2013, el nº 13 serà per al campió de Catalunya de Primera Divisió, el nº 14 per al subcampió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada 2013; el nº 15 serà per al millor segon classificat de la Primera Divisió de la temporada 2013 i el nº 16 serà per a l’altre segon classificat de la Primera Divisió de la temporada 2013.

 

Proposta de modificació reglamentària, referent al sistema de puntuació dels Equips de la Divisió d’Honor de la Lliga Catalana – Capítol VI - Secció 6. Article 8.3 de la Lliga Catalana.

En el trascurs de la darrera temporada de la Lliga Catalana es van generar dubtes referents al sistema de puntuació i desempat, especialment a la segona fase de la competició.

Aquesta proposta de nou redactat pretén evitar que s’en puguin derivar múltiples interpretacions del text.

Redactat actual:

8.3 Segona fase

Els equips que es classifiquin per cadascun dels grups de la segona fase arrossegaran els punts aconseguits amb els equips del seu mateix grup de la primera fase. Només hauran d’enfrontar-se als equips procedents de l’altre grup.

Proposta de nou redactat (modificació en groc):

8.3 Segona fase

Els equips que es classifiquin per cadascun dels grups de la segona fase arrossegaran tots els punts aconseguits a la primera fase de la competició de Divisió d’Honor, que comptaran per a la classificació final. Només hauran d’enfrontar-se als equips procedents de l’altre grup.

A la segona fase es conservarà la puntuació obtinguda a la primera fase, que se sumarà als punts que s’obtinguin posteriorment en aquesta segona fase.

Proposta de modificació reglamentària referent a l’alineació i presentació d’equips a la Lliga Catalana. Capítol VI – Secció 7. Modificació Article 11.9 de la Lliga Catalana.

Assumint que la proposta d’avaluació per a elo FIDE de la Divisió d’Honor de la la Lliga Catalana la propera temporada és aprovada, tots els jugadors participants en aquesta divisió hauran de tenir llicència FIDE en vigor. Per aquest motiu, sembla coherent tornar a la reglamentació anterior, que permitia ordenar aquests jugadors en funció del seu ELO internacional.

Aquesta proposta torna a habilitar parcialment aquesta possibilitat.

Redactat actual

11.9 Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips.

[···]

 1. c)Els jugadors han d’estar relacionats per ordre d’elo català, utilitzant la llista d’avaluació catalana en vigor.

Es podran realitzar canvis a l’orde de les llistes pels següents conceptes:

 1. 1.Ordenar els jugadors en funció de la titulació internacional MF, MI i GM
 2. 2.Efectuar canvis per motius de disminució física d’algun dels jugadors del club (mobilitat reduïda, malaltia greu).
 3. 3.Efectuar canvis fins a un màxim de 50 punts d’elo.
 4. 4.Per no poder disputar partides dissabtes tarda a Divisió d’Honor.

Proposta de nou redactat (modificació en groc):

11.9 Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips.

[···]

 1. c)Els jugadors han d’estar relacionats per ordre d’elo català, utilitzant la llista d’avaluació catalana en vigor.

Es podran realitzar canvis a l’orde de les llistes pels següents conceptes:

 1. 1.Ordenar els jugadors en funció de la titulació internacional MF, MI i GM
 2. 2.Ordenar els 20 primers jugadors en funció del seu ELO FIDE, en cas que el club tingui un equip a Divisió d’Honor.
 3. 3.Efectuar canvis per motius de disminució física d’algun dels jugadors del club (mobilitat reduïda, malaltia greu).
 4. 4.Efectuar canvis fins a un màxim de 50 punts d’elo.
 5. 5.Per no poder disputar partides dissabtes tarda a Divisió d’Honor.

 

 

Proposta de modificació reglamentària referent a l’alineació i presentació d’equips. Capítol VI – Secció 7. Creació Article 11.10 del Reglament de la Lliga Catalana.

El sistema actual de presentació del llistat de forçes i d’alineació de la Lliga Catalana dona força llibertat als clubs per alinear jugadors teòricament més fluixos a qualsevol equip superior. En el trascurs de la darrera temporada de La Lliga Catalana es va observar que alguns clubs podrien utilitzar aquest fet per presentar equips menys competitius a la segona fase, una vegada no tenen possibilitats de guanyar el campionat o descendir; perjudicant de forma notable a tecers.

Aquesta proposta pretén regular un sistema d’ordre de forçes més restrictiu per als equips participants a Divisió d’Honor.

Proposta de nou redactat (modificació en groc):

11.10 A la categoria de Divisió d’Honor s’hauran d’alinear en els 9 primers escaquers, 9 jugadors del llistat de forces de Divisió d’Honor (plantell de 17). El tauler número 10 dels partits dels equips de Divisió d’Honor serà de lliure elecció del club, entre els jugadors/res que figurin a la llista d’ordre de forces completa del club.

 

11.10 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.

a)      Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d’ordre de forces hauran de presentar una segona relació dels jugadors on s’indicarà el nom dels 17 jugadors que conformaran el plantell del primer equip, com a molt tard 7 dies naturals abans de l’inici de la primera ronda de la Lliga Catalana.

b)      En cas que no es tramiti la llista de forçes de Divisió d’Honor, aquesta es generarà automàticament amb els 17 primers jugadors del llistat d’ordre de forçes de la Lliga Catalana.

c)      Amb aquesta llista de forçes de Divisió d’Honor es disputarà la Lliga Catalana i no es permetrà la seva modificació durant tota la temporada.

d)      A la relació es farà constar el nom del jugador, el codi català, l’elo català, el codi FIDE i l’elo FIDE. Només podran figurar els jugadors que tinguin la llicència federativa tramitada per a la temporada en joc a totes les federacions a on sigui necessari avaluar el torneig (FCE, FEDA i FIDE) i que estiguin al llistat d’ordre de forçes de la Lliga Catalana.

e)      Els jugadors han d’estar relacionats utilitzant el mateix ordre emprat a la llista d’ordre de forçes de la Lliga Catalana.

f)       Els clubs estan obligats a presentar la documentació requerida per la FCE en el temps i forma regulats en les seves circulars o reglaments. La manca de compliment d’aquesta norma donarà lloc a les sancions administratives que anualment publiqui la FCE.

 

Proposta de modificació reglamentària referent a l’alineació i presentació d’equips. Capítol VI – Secció 8. Ampliació de l’article 12.1 del Reglament de la Lliga Catalana.

 

Redacció actual

12.1 El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb aquest equip caldrà que compleixi el requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria de l’equip del qual és titular. Els jugadors titulars del primer equip (A) que siguin no alineables perquè l’equip ja té el màxim de jugadors estrangers permesos per la reglamentació, tindran un número bis i ampliaran el nombre de titulars de l’equip A

Proposta de nou redactat (modificació en groc):

12.1 El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb aquest equip caldrà que compleixi el requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria de l’equip del qual és titular. Els jugadors titulars del primer equip (A) que siguin no alineables perquè l’equip ja té el màxim de jugadors estrangers permesos per la reglamentació, tindran un número bis i ampliaran el nombre de titulars de l’equip A.

També es consideraran titulars del primer equip (A) els 10 primers jugadors presentats al llistat de forces de Divisió d’Honor del plantell de 17 jugadors i no podran jugar a l’equip B.

Proposta de desempats per al grup de Divisió d’Honor de la Lliga Catalana

En el trascurs de la darrera temporada de La Lliga Catalana es van generar dubtes referents al sistema de puntuació i desempat, especialment a la segona fase de la competició. Una de les causes d’aquest problemes va ser la incompatibilitat i/o manca d’adequació del sistema de desempat amb el nou sistema de competició del grup de Divisió d’Honor.

Es proposa un canvi del sistema de desempats.

Redactat actual:

Punt 12. APLICACIÓ DELS SISTEMES DE DESEMPAT A LA LLIGA CATALANA

S’aplicaran per aquest ordre:

 1. 1.el Sonnenborn-Berger adaptat a competicions d'equips,
 2. 2.el resultat particular, 
 3. 3.el Kashdan, 
 4. 4.per últim, Holandès

Als Play Offs i Finals catalanes:

 1. 1.Holandès

Proposta de nou redactat (modificació en groc):

Punt 12. APLICACIÓ DELS SISTEMES DE DESEMPAT A LA LLIGA CATALANA

 

A Divisió d’Honor s’aplicaran per aquest ordre:

 1. 1.Punts per taulell.
 2. 2.Encontre directe.
 3. 3.Holandès fins a les darreres conseqüències.

A la resta de Divisions i Categories s’aplicaran per aquest ordre:

 1. 1.Sonneborn-Berger per Equips tipus B
 2. 2.Resultat particular
 3. 3.Kashdan
 4. 4.Holandès fins a les darreres conseqüències.

Als Play Offs i Finals catalanes de qualsevol Divisió o Categoria:

 1. 1.Holandès fins a les darreres conseqüències.

Aclariment:

1. El Sonneborn-Berger per Equips tipus B és el nom oficial que utilitza la FIDE per referir-se al nostre Sonnenborn-Berger adaptat a competicions d'equips. Es calcula com:

La suma de les puntuacions dels equips contrincants (tant si has guanyat, com si has perdut o empatat), multiplicant cada una pels punts per taulell en l’enfrontament contra aquest equip.

2. L’ Encontre Directe és el nom oficial que utilitza la FIDE per referir-se al resultat particular. No obstant, el redactat original està pensat per torneigs per sistema suís o lligues úniques. La proposta de càlcul és:

Per cada equip empatat a punts, es calcularà com la suma dels punts aconseguits (per partit) en els partits jugats contra la resta d’equips de la fase final que haguin empatats a punts.