Publicat el calendari de la Lliga Catalana de la Delegació de Lleida.

Calendari