En el següent enllaç podeu consultar els equips, resultats i aparellaments del Campionat d'equips per edats de la D. T. de Lleida. Hi participen equips de les categories des de sub-8 a asub-16.

+ informació