El dissabte passat la Federació no va poder donar en directe els resultats de la Divisió d'Honor per un problema tècnic. Per aquest motiu, la Federació demana disculpes i s'autoimposa una multa de 200€ que serà destinat, com la resta  de multes de la Lliga, a subvencionar els dinars dels clubs de la Festa Catalana.

D'altra banda, i malgrat que més del 90% dels clubs han pogut donar els resultats omplint les actes corresponent,  la Federació, de manera excepcional,  no posarà multes per la presentació d'actes fora de termini. La propera ronda sí que seran d'aplicació les multes per incompliment dels terminis establerts.