Publicats els quadres de la Lliga Catalana Territorial de Tarragona.

Circular TGN 02/2020 Lliga Catalana 2020 - Grups Tarragona