CONVOCATÒRIA  ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats), el proper dia 19 d’octubre de 2013, a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria.
O R D R E  D E L  D I A
INFORME DEL PRESIDENT
Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu corresponent al 2014.
  2. Proposta de la Junta Directiva: Separació de llicència Catalana i FEDA-FIDE.
  3. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2014.
  4. Elecció de nous càrrecs del Comitè de Competició.
  5. Propostes de la Junta Directiva de modificacions reglamentàries.
  6. Propostes de les entitats afiliades.
  7. Torn obert de paraula.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà el sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.

Les propostes dels clubs han de tenir el suport del 10% del total d’afiliats i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia (Art 23.i dels estatuts). 

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals.


Antoni Ayza Casamitjana, 

President Federació Catalana d’Escacs 

Barcelona, 5 de setembre de 2013

 

impresora