TRÀMIT I PREUS DE LLICÈNCIES 2018

TERMINI

El període de tramitació de les llicències començarà el dia 27 de novembre de 2017, llevat de les llicències de 16 mesos que es poden tramitar des del dia 1 de setembre de 2017. La data límit per tramitar les llicències del 2018 i canviar de club és el 30 de desembre de 2017. Després d'aquesta data les llicències es podran tramitar igualment, però tindran un recàrrec de 5,00 € que s’afegirà al preu de la llicència. Aquest recàrrec no afecta les llicències de nova creació, ni als jugadors/res que no haguessin tramitat llicència la temporada anterior, només a les renovacions.

PAGAMENT

Per poder tramitar les llicències és obligatori el pagament del deute acumulat en el moment de fer la tramitació, en cas contrari, la tramitació no es podrà efectuar i aquesta funció del programa informàtic quedarà bloquejada. Els clubs podran consultar el seu estat comptable des del Portal de Gestió Administrativa. 

El pagament es pot fer a qualsevol compte de la Federació:

Banc de Sabadell :    ES33 0081 0191 9800 0132 5540

La Caixa               :    ES28 2100 0804 3002 0084 8216

BBVA                   :     ES13 0182 0206 3702 0005 2858

 

Encara que la funció de tramitació de llicències estigui bloquejada, el programa permet que els clubs puguin fer la preparació de les llicències i actualitzar les dades.


PREUS DE LES LLICÈNCIES 2018

(Pendent de ratificar per l’Assemblea General de la FCE del 25/11/2017 )

LLICÈNCIES DE JUGADORS/RES

Tipus de llicència

Temporada 2018

De setembre del 2017 a desembre 2018

Llicència Sènior 

35 €

46,7 €

Llicència (+65 anys) i Sub-16   

22 €

29,40 €

Llicència de Sub-14

11 €

14,7 €

Llicència de Sub-10

4,7 €

6,2 €

Llicència d'un dia

2€

Només per torneigs llampec.

LLICÈNCIES D'ÀRBITRES

LLICÈNCIES ÀRBITRES (àmbit estatal subjectes al preu marcat per la FEDA)

Llicències àrbitres Internacionals, FIDE i Nacionals

90,00 €

Llicències àrbitres Catalans + quota FEDA

90,00 €

 

LLICÈNCIES ÀRBITRES (àmbit autonòmic)

Llicències àrbitres Catalans sense quota FEDA

34,10 €

Llicències àrbitres de Suport

34,10 €

 

NOTA INFORMATIVA: Els Àrbitres Catalans, si volen arbitrar com a Àrbitres principals un torneig vàlid per ELO FIDE, han de tenir la llicència d’àmbit estatal de 90 euros. El conveni permet que àrbitres catalans arbitrin tornejos vàlids per ELO FIDE, amb les limitacions reglamentàries que comporta. Si no s’ha pagat la llicència de 90 euros i es vol arbitrar un torneig vàlid per ELO FIDE més endavant, caldrà pagar la diferència.

LLICÈNCIES DE MONITORS / ENTRENADORS / TÈCNICS

Llicències Monitors // entrenadors

34,10 €

 

QUOTA DE CLUB DEL 2018: 187,70€

NOTA INFORMATIVA: Tots els monitors / entrenadors contractats per la FCE han d’estar obligatòriament en possessió d’aquesta llicència.

RECÀRRECS

Les llicències dels jugadors/res hauran de pagar-se abans del 31 de gener de 2018, en cas contrari tindran recàrrec.

Els clubs tindran tot el mes de gener del 2018 per pagar el deute acumulat sense cap recàrrec. 

Les llicències pagades entre l’1 de febrer i el 30 d’abril del 2018, tindran un recàrrec del 10%

Les llicències pagades l’1 de maig i fins al 30 de juny del 2018, tindran un recàrrec del 15%

Les llicències pagades a partir del dia 1 de juliol del 2018, tindran un recàrrec del 20%

La llicència arbitral caldrà tramitar-la abans de l’1 de maig del 2018. Les llicències renovades i/o pagades fora de termini tindran un 20% de recàrrec.

La llicència de Monitor / Entrenador / Tècnic caldrà tramitar-la abans de l’1 de maig del 2018. Les llicències tramitades i/o pagades fora de termini tindran un 20% de recàrrec.

MOLT IMPORTANT

Totes les llicències de jugadors es tramitaran per Internet a través de la Gestió Administrativa de cada club. Caldrà, en cas que estiguin equivocades o que manquin dades, corregir, actualitzar i completar les dades del jugador/ra, incloure la nacionalitat, el telèfon, e-mail, l’adreça o qualsevol altra dada que no estigui actualitzada o estigui equivocada.

Les noves llicències o canvis de club, s'hauran de sol·licitar per Internet des del portal de Gestió Administrativa de cada club. Una vegada confirmades per part de la Federació Catalana quedaran tramitades de manera definitiva.

Els clubs no hauran de presentar cap imprès de llicència, però hauran de tenir en el seu poder l’imprès de sol·licitud de llicència signat per cada jugador/a. Es pot reutilitzar l’imprès de sol·licitud de l’any anterior, fent firmar sota la nota -renovació 2018.

OBLIGACIÓ D’INCORPORAR FOTO DEL DNI DE CADA JUGADOR

Els clubs hauran de facilitar a la FCdE una foto de la part davantera del DNI dels seus jugadors/res. Aquests documents (DNI) en format digital els clubs ho incorporaran a la fitxa de cada jugador/a obligatòriament per renovar o donar d'alta una llicència. Els documents DNI, i en el cas d’estrangers NIE o passaport, caldrà pujar-los a la fitxa que cada jugador té al portal de gestió del club.

ANNEX (23/11/2017)

Per acord del Consell Executiu de la FCE, serà obligatori omplir el camp "correu electrònic" per poder tramitar la llicència. 

Així mateix es demana l'actualització de telèfons dels jugadors, que en molts casos estan incomplets o desfasats.