SANCIONS ADMINISTRATIVES

Les sancions administratives són imposades per la Comissió Esportiva de la Federació i poden ser recorregudes al Comitè de Competició en un termini de 5 dies hàbils després de la seva notificació.

LLISTES D’ORDRE DE FORCES

La confecció i presentació per Internet de les llistes d’ordres de forces cal fer-la entre els dies 8 i 15 de gener de 2018 . En cas de retard la sanció serà del preu d’inscripció del primer equip del club multiplicat pels dies de retard.

TERMINI PER OMPLIR L’ACTA ELECTRÒNICA

L’acta electrònica l’ha de fer l’equip local, sigui quin sigui el resultat del partit. El termini per a totes les categories és fins les 12 de la nit del dia en que es disputa el partit. A totes les categories i a totes les Delegacions Territorials, els clubs locals tenen l’obligació de confeccionar l’acta electrònica.

EN CAS DE RECLAMACIONS O INCIDÈNCIES

En cas de reclamació al Comitè de Competició, el club local ha d’enviar a la Federació l’acta del partit i tota la documentació (actes, planilles o escrits annexes) que s’han de presentar durant el següent dia feiner després de disputar-se el partit. Els documents es poden enviar escanejats, sempre i quan es pugin llegir correctament.

RELACIÓ DE SANCIONS

  • PER A LA NOTIFICACIÓ D'ACTES FORA DE TERMINI (a totes les categories, fins les 12 de la nit del dia que es jugui el partit) : Sanció de 25€, si la notificació es fa fora de termini, però dintre del següent dia a la celebració del partit. A la sanció s’afegirà 20€ per cada dia que passi sense donar el resultat. El responsable serà l’equip local.
  • PEL RETARD EN LA PRESENTACIÓ DE PARTIDES EN FORMAT ELECTRÒNIC (pgn o similar compatible amb el programa chess-base). El termini de presentació de partides serà de 5 dies naturals des de la finalització del partit. La sanció serà de 20€ multiplicat pels dies de retard en presentar les partides a la Federació. Les 10 partides s’hauran de presentar en un sol arxiu.
  • FALTA DE COMUNICACIÓ DE RESULTATS PER SMS, correu electrònic o whatsapp. Estan obligats els equips de Divisió d'Honor: Sanció de 50 € per no donar els resultats per sms, correu electrònic o whatsapps a l’encarregat de retransmissions.
  • ÀRBITRES O ORGANITZADORS QUE APARELLEN UN JUGADOR TOT I QUE EL JUGADOR HAVIA DEMANAT UN BYE O NO S'HAVIA INSCRIT AL TORNEIG: Sanció de 10 € per jugador i ronda. Perquè a un jugador se li corregeixi l’elo per aquest motiu caldrà que l’àrbitre o organitzador hagi pagat prèviament la sanció administrativa corresponent.
  • INFORME DEL TORNEIG TRAMITAT INCORRECTAMENT per l'àrbitre principal que motivi el seu retorn: 35 €.
  • INFORME DEL TORNEIG TRAMITAT FORA DE TERMINI per l'àrbitre principal: 35 €.