Organització:

Federació Catalana d’Escacs amb el suport de l’Hotel Evenia Olympic Resort.

 Participants:

El torneig el formen 8 esportistes. El sorteig de números es el seguent:

1

Asís Gargatagli, Hipólito

GM

2503 

2

López Martínez, Josep Manuel

GM

2493 

3

Alonso Rosell, Àlvar

GM

2563 

4

Aroshidze, Levan

GM

2519 

5

Ginés Esteo, Pedro Antonio

IM

2492 

6

Vila Gazquez, Xavier

GM

2476 

7

Diaz Camallonga, Carles

IM

2474 

8

Garriga Cazorla, Pere

IM

2483 

 

El campió de l’edició de l’Absolut de Catalunya individual del 2021 serà un dels classificats a participar en aquest campionat. Els altres set esportistes restants seran seleccionats per ordre estricte d’elo Fide Standard de la llista del mes d’octubre. Els esportistes hauran de tenir bandera Fide espanyola o andorrana, tenir llicència per a la temporada 2022 de jugador per la federació catalana o tenir llicència per a la temporada 2022 en una altra federació i haver nascut a Catalunya.

Els aparellaments són:

 

Taula 1

Taula 2

Taula 3

Taula 4

Ronda 1

1

8

2

7

3

6

4

5

Ronda 2

8

5

6

4

7

3

1

2

Ronda 3

2

8

3

1

4

7

5

6

Ronda 4

8

6

7

5

1

4

2

3

Ronda 5

3

8

4

2

5

1

6

7

Ronda 6

8

7

1

6

2

5

3

4

Ronda 7

4

8

5

3

6

2

7

1

 

Sala de joc:

El campionat se celebrarà a la localitat de Lloret de Mar (Girona). Hotel Evenia Olympic Resort**** Avda. Rieral, 55, de Lloret de Mar.

Dies i horari de joc:

El torneig es jugarà del 28 d’octubre a l’1 de novembre de 2022 ambdós inclosos. 

Ronda

Calendari

Horari

1

28/10/2022

16:30 hores

2

29/10/2022

09:30 hores

3

29/10/2022

16:30 hores

4

30/10/2022

16:30 hores

5

31/10/2022

09:30 hores

6

31/10/2022

16:30 hores

7

01/11/2022

09:30 hores

 

Sistema de joc:

Es disputarà pel sistema de lliga de tots contra tots a una volta.

 Ritme de joc:

90 minuts + 30 segons d’increment per cada jugada efectuada. No es podran fer proposicions de taules abans de la jugada 30 sense el permís explícit de l’arbitre. Si no tinguessin el permís de l’arbitre, el resultat serà de 0-0

Se’ls hi donarà la partida per perduda a aquells esportistes que arribin amb més de 30 minuts de retard.

 Avaluació:

El torneig serà vàlid per a elo FIDE Standard, FEDA i elo FCE Standard.

Direcció del torneig:

El Director del torneig serà el Sr. Jordi Magem Badals.

 Arbitratge:

L’àrbitre principal es el IA Valerio de la Cruz.

 Comitè de Competició:

Estarà format pel director del torneig i dos delegats federatius designats abans de l’inici del torneig.

 Premis:

El total de premis serà de 5.750€.

 

Premis

1

1.500,00 €

2

1.000,00 €

3

900,00 €

4

750,00 €

5

600,00 €

6

450,00 €

7

300,00 €

8

250,00 €

 

Hi haurà trofeus per als tres primers classificats.

Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció espanyola d’IRPF segons la legislació fiscal espanyola vigent i es pagaran per transferència bancària al número de compte que s’indiqui en el rebut del premi.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

  • Enviar escanejat una còpia del DNI o del passaport per les dues cares al correu federacio@escacs.cat.
  • Omplir i signar el model d'imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i fer-ho arribar amb signatura digital o en original (no val escanejat) a la Federació.
  • Indicar el número de compte bancari on es vulgui cobrar el premi.

 Desempats:

Els premis no es repartiran entre els esportistes empatats. Els desempats es resoldran per l’ordre següent:

1r: Resultat particular

2n: Nombre de victòries, amb incompareixences incloses

3r: Sonnenborn-Berger

4t: Koya

 Retransmissió:

El torneig podrà seguir-se per Internet mitjançant el portal de la Federació Catalana d’Escacs, així com en diferents portals online.

 Telefonia:

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic i dispositiu mòbil a la sala de joc. En el cas que es tingui possessió d’un i, a més, soni o es faci ús serà sancionat amb la pèrdua de la partida encara que aquesta estigués acabada.

 Ètica:

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

 Acceptació de les bases:

La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases. Tot el que no estigui previst en aquesta circular es resoldrà aplicant els reglaments de la FCdE o la FIDE.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la Federació Catalana d’Escacs i del propi hotel.

Aquesta circular podrà ser modificada en benefici del torneig.

Publicitat:

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.