ORGANITZACIÓ:

Campionat oficial organitzat per la Federació Catalana d’Escacs.

DATA:

Diumenge, 18 de desembre de 2022

LLOC:

Seu de la Federació Catalana d’Escacs, Recinte Fabra i Coats, C/ Sant Adrià 20, Barcelona.

HORARI:

Diumenge matí i tarda: De 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 19:30 hores.

Repartiment de trofeus a la finalització del Campionat.

PARTICIPANTS:

Podrà jugar qualsevol esportista en possessió de la llicència federativa catalana o llicència FIDE en vigor per al 2022.

La capacitat màxima del torneig és de 84 inscrits. Aquestes s’agafaran per rigorós ordre d’inscripció.

INSCRIPCIONS:

Preu únic d’inscripció: 15€.

Gratuït per a esportistes amb elo FIDE ràpid>2400.

L’import de la inscripció s'ha de fer per transferència bancària al número de compte de La Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant el nom i cognoms del participant + Memorial Senior. La inscripció no serà efectiva fins que s’hagi verificat el seu pagament.

FORMULARI:

El termini d’inscripció finalitzarà el dia 15 de desembre de 2022 a les 15:00 hores. Per fer la inscripció s’ha d’omplir el següent formulari.

SISTEMA DE JOC:

Suís a 8 rondes. Partides a 15 minuts més un increment de 5 segons per jugada. Els emparellaments es realitzaran pel programa SWISSMANAGER. No s’acceptaran reclamacions en relació als emparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenient.

L’esportista que no es presenti a la primera ronda o qualsevol altra ronda de joc restarà eliminat de la competició.

El temps de tolerància per a la presentació de l’esportista davant del tauler és de 15 minuts des de l’inici de la ronda.

AVALUACIÓ:

El campionat serà avaluat per a elo català ràpid i FIDE ràpid.

RÀNQUING INICIAL:

L’ordre de rànquing dels participants es farà per ELO FIDE ràpid.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

El director del torneig serà el Sr. David Ayza Leon.

COMITÈ DE COMPETICIÓ

No hi haurà comitè de competició del Torneig i les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables.

DESEMPATS

• Buchholz -1 (amb ajust FIDE jugador virtual).

• Buchholz Total (amb ajust FIDE jugador virtual).

• Buchholz Mitjà (amb ajust FIDE jugador virtual).

• Progressiu anant a les últimes conseqüències.

• Número de victòries.

• Sorteig.

Els tres primers sistemes de desempat se sortejaran un cop finalitzada la competició.

PREMIS

1r            300€ + trofeu

2n           200€ + trofeu

3r            100€ + trofeu

Millor tram 2200-2000 (*)   trofeu + llibre

Millor tram 1800-1999         trofeu + llibre

Millor tram < 1800               trofeu + llibre

Millor veterà 60 anys           trofeu + llibre

Millor Sub-14                       trofeu + llibre

(*) Trams segons elo català de ràpides

El premis en metàl·lic seran pagats per transferència bancària i estan sotmesos a la retenció fiscal corresponent reflectida a la llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Per fer el pagament caldrà aportar còpia del DNI i número de compte bancari on es farà l’ingrés. En cas de menors d'edat caldrà la còpia del DNI del seu representant legal.

Serà obligatori estar present en el repartiment de premis que es farà el mateix dia un cop acabada la competició. En cas de no assistir-hi l'esportista perdrà el dret al seu premi. Els premis en metàl·lic no seran repartits entre els empatats i no seran acumulables.

ÈTICA:

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

OBSERVACIONS:

L’organització es reserva el dret de canviar el sistema de joc en funció del nombre d’esportistes inscrits.

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, d’aquestes normes.

Aquesta circular podrà ser modificada en benefici del torneig.

DISCIPLINA:

Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs.

TOT EL NO PREVIST en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i la FIDE.

PUBLICITAT:

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.