Com a excepció d’aquest any, i per tal de fer coincidir la Festa Catalana 2025 amb la celebració de la festa del Centenari a la ciutat de Barcelona, s’ha procedit a fer el canvi en l’organització de la seu de la territorial a Tarragona.

Així doncs, els clubs de Tarragona interessats en organitzar conjuntament amb la Federació la Festa Catalana dels Escacs del 2024, cal que presentin les seves propostes abans del dia 01/06/2024 a les 15 hores. La Federació valorarà les opcions presentades i decidirà si accepta alguna de les propostes, obre un nou termini de licitació o l’organitza la pròpia Federació.

Els actes a organitzar són els següents:

 • Dia 29/09/2024: Campionat de Catalunya de partides ràpides per equips. Ha de ser un espai hàbil per ubicar uns 70 equips de 4 integrants. Horari de 9:30 a 13:30.
 • Activitats paral·leles complementàries per acompanyants (visita turística guiada, tast de vins, etc…).
 • Dia 29/09/2024: Dinar de germanor, capacitat per 200 - 250 persones. Horari de 14:30 a 17 hores. Lliurament de premis de la temporada durant el dinar de germanor.

EL CLUB ORGANITZADOR ES FA CÀRREC DEL SEGÜENT:

Fer la sol·licitud i enviar-la per correu electrònic, en la qual ha d’indicar:

a) LOCAL DE JOC :

 1. Indicar si disposa d’aire condicionat.
 2. Indicar si disposa de connexió a Internet.
 3. Indicar tipus de local: si és un pavelló, un club, un hotel o un local municipal o privat.
 4. Indicar els metres quadrats disponibles per a la competició.
 5. Fer-se càrrec de les següents despeses derivades de l’organització del torneig: Pagament de les despeses derivades de la sala de joc: Lloguer, taules, cadires, megafonia, etc...
 6. Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge.

b) RESTAURANT:

Fer una proposta de dinar de germanor en el restaurant o càtering amb diferents alternatives i preus de menús. El restaurant amb una capacitat aproximada de 200 - 250 persones haurà de disposar de projector, megafonia i d’espais amplis (amb bona visibilitat per a tots els assistents) per poder realitzar el lliurament de premis. Preferible que estigui proper a la sala de joc.

c) ALTRES:

 1. Si s’escau, fer-se càrrec de les despeses derivades per aconseguir i lliurar un obsequi de record als participants i acompanyants a la Festa.
 2. Organitzar conjuntament amb la Federació activitats paral·leles per als acompanyants com ara: visita guiada, conferències, etc.
 3. El club organitzador designarà una persona de contacte per als tràmits organitzatius, així com un delegat del club durant els dies de la competició.
 4. Es valorarà la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat i els possibles patrocinadors tant públics com privats.

LA FEDERACIÓ ES FA CÀRREC DEL SEGÜENT

 1. Tota la part tècnica del torneig: inscripcions, confecció de les circulars, difusió del torneig i del dinar de germanor, etc.
 2. Material pel Campionat, si s’escau
 3. Material d’oficina (paper, impressora, xinxetes, cel·lo, etc…) si s’escau.
 4. Transport del material necessari , si s’escau.
 5. Supervisar i donar el vist i plau a les instal·lacions, tant de la sala de joc i material de joc, com de l’hotel i les seves condicions (menjar, serveis, etc.).
 6. Nomenar una persona que serà el nexe d’unió entre la Federació i l’entitat organitzadora.
 7. Resoldre els temes esportius i disciplinaris que es derivin de l’organització de la competició.
 8. Nomenar i gratificar els tècnics d’arbitratge.
 9. Proporcionar el material de joc i els trofeus de la competició.
 10. Reserva, cobrament i pagament de la despesa hotelera.
 11. Lliurar les invitacions a les autoritats de les institucions públiques i privades que correspongui.
 12. Realitzar un reportatge fotogràfic.