COPA CATALANA TEMPORADA 2012

 20ª EDICIÓ MODALITAT ESCACS ACTIUS PER EQUIPS


FASE TERRITORIAL DE BARCELONA
 

1. ORGANITZACIÓ

L’organització de la prova és exclusiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE)

2. PARTICIPANTS

2.1. Els equips consten de 4 jugadors. Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen en el Campionat de Catalunya d’Equips pel que fa a la seva titularitat.

2.2. La Copa Catalana la podran disputar tots els esportistes que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants en el Campionat de Catalunya de l’any en que es juga, inclosos els números bis (amb les restriccions indicades en aquest mateix reglament).

2.3. Aquesta llista d’ordre de forces caldrà tramitar-la el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana, aquest any el dia 12 de gener de 2012. Aquestes llistes serviran de referència per a les prèvies i final de la Copa Catalana. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

3. ALINEACIONS

3.1. Tal i com especifica el Reglament de Copa Catalana:

"La composició dels equips serà com a mínim de quatre (4) titulars. Els equips, a més, podran inscriure els suplents que tinguin per convenient."

"Els delegats hauran de presentar la relació de jugadors que constitueixen els equips mitja hora abans del començament del torneig. Una vegada presentada la llista, no serà admesa cap substitució fins la primera ronda de la tarda, on mitja hora abans d’iniciar-se aquesta ronda seran admeses modificacions sobre la llista, i que ja serà definitiva fins la finalització de la competició."

3.2. Els equips podran alinear els seus jugadors sense tenir en compte l’ordre de forces, no obstant, abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessari la presència, com a mínim, de dos esportistes.

3.3. És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista de participants entregada i la composició dels seus propis equips compleix la normativa actual. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

4. INSCRIPCIONS

4.1. Mitjançant el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ fins el 8 de gener de 2012. Els drets d’inscripció son de 25,00€ per equip. Els equips s'hauran d'inscriure amb la categoria que tenen la temporada 2012 en el Campionat de Catalunya d'Equips..

4.2. És obligatòria la inscripció dels equips de preferent o superior, amb un mínim d’un equip per club. Malgrat l’obligatorietat, els clubs hauran de comunicar la seva participació al torneig (l’imprès d’inscripció es pot trobar a la pàgina web de delegació territorial de Barcelona de la FCE)

5. SISTEMA DE JOC

5.1. Es jugarà pel Sistema Suïs basat en Valoració a nou (9) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

5.2. El rànquing inicial es farà per ELO Català dels primers quatre (4) esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

5.3. Els aparellaments es publicaran pocs minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la ronda en qüestió.

6. DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el 15 de gener de 2012 en dues sessions: la sessió del matí començarà a les 9:00 i la sessió de la tarda a les 16:00.

7. LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes: Cotxeres de Sants, Carrer de Sants, 79 de Barcelona.

Línies 1 i 5 de metro (parada Plaça de Sants), Renfe (Estació de Sants). Bus: 30, 56, 57, 70 i 157. 3 / 4

8. RITME DE JOC

8.1. 15 minuts per jugador més 5 segons d'increment per jugada – Escacs actius

8.2. El temps de tolerància per la presentació de l'esportista davant del tauler serà de 15 minuts des de l’inici de la ronda.

8.3. L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada restaran eliminats de la competició.

9. DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

- Tall de Bucholz 1 [amb ajust FIDE]

- Bucholz Total [amb ajust FIDE]

- Bucholz Mitjà [amb ajust FIDE]

- Resultat particular

- Sorteig

L’ajust FIDE només s’aplicarà en cas que un equip es vegi obligat a descansar a causa de l’aparellament. En aquest cas, a l’equip se li sumaran dos (2) punts de Bucholz per cadascuna de les rondes del torneig. Per la resta d’equips, aquest descans comptarà com dos punts i mig (2,5) de Bucholz. La resta d’incompareixences i partides no jugades es comptabilitzaran els punts de matx sense cap ajust especial.

16. DIRECTOR DEL TORNEIG

El Sr. Joan Antoni Pérez Rodríguez

17. ARBITRATGE

Àrbitres pendents de designació.

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

18. REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Atès que la Copa Catalana és un torneig classificatori per al Campionat d’Espanya per Equips, s’haurà de complir la normativa de la FEDA en matèria d’alineacions d’aquest campionat (Veure la pàgina web de la Federación Española de Ajedrez) Els esportistes andorrans no comptaran com estrangers.

Tot el que no estigui previst en aquest reglament, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglaments de la FCE (Amb especial menció de la Circular BCN 01/2011 i el Reglament de la Copa Catalana), la FIDE o la FEDA.

19. PREMIS

Es repartiran al finalitzar la competició, i hi hauran trofeus per al primer i segon classificat de cadascun dels grups següents:

- Absolut.

- Segona Divisió.

- Preferent i Primera Categoria.

- Segona i Tercera Categoria.

20. ALTRES

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

ANNEX: Final de la Copa Catalana

1. CLASSIFICATS

Els tres primers de la fase territorial de Barcelona es classifiquen per jugar la Final Absoluta. Si hi ha equips classificats entre els tres primers que tenen plaça en alguna divisió dels Campionats d’Espanya d'Equips, podrà també participar a la fase final el següent equip classificat.

Els quatre primers de Segona Divisió es classificaran per a la fase final de Segona Divisió. Els quatre primers de Categoria Preferent i Primera Categoria es classificaran per la fase final de Preferent i Primera Categoria. Els quatre primers de Segona Categoria i Tercera Categoria es classificaran per a la fase final de Segona i Tercera Categoria.

S'ha de tenir en compte que només hi pot haver un equip del mateix club en cada grup.

2. CRITERIS PER ALS GRUPS

Les vacants resultants de les baixes produïdes es cobriran seguint els següents criteris:

2 equips que hagin jugat la fase prèvia del club organitzador.

2 equips de la Territorial organitzadora de la final.

La resta de places seran cobertes a criteri de la Comissió Esportiva de la FCE.

FCE Barcelona 01/01/2012