Seguint l'establert en el pla de formació de la Territorial de Barcelona, es licita local per a la primera de les 3 concentracions de sub8 a sub18 programades per aquest 2023.

DATA

La concentració serà el dissabte, dia 3 de juny de 2023, de manera presencial.

GRUPS

Hi haurà un mínim de 6 alumnes per grup i un màxim de 8. En funció dels alumnes inscrits i dels nivells d’aquests es decidiran els grups que es faran. Hi haurà un màxim de dos grups.

HORARIS

  • Primera sessió 9:30-11:00
  • Descans esmorzar 11:00-11:30
  • Segona sessió 11:30-13:00

REQUISITS MÍNIMS

  • El local ha de tenir una capacitat mínima per a 20 jugadors
  • S’ha de disposar de dues sales separades
  • Disposar de taulells, peces i rellotges suficients

REQUISITS A VALORAR

  • Sales climatitzades
  • Disposar de projector i pantalla
  • Local adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

AJUDES

El club designat tindrà una ajuda de 50€ segons s'estableix en la circular BAR 01/2023.

ENTRENADORS

Seran designats pel Delegat Territorial.

ALTRES

El Delegat Territorial pot ajornar o cancel·lar la concentració si així ho considera.

En cas de no rebre cap sol·licitud serà el delegat qui designarà un local.

El club organitzador té dues places garantides com a màxim en cada grup de tecnificació.

SOL·LICITUD

Els clubs interessats en ser seu han d’enviar el següent IMPRÈS a imarina@escacs.cat com a molt tard el 2 de maig.

 

Vilanova i la Geltrú, a 24 d’abril de 2023

Ivan Marina de la Torre

Delegació Territorial de Barcelona