La Territorial de Barcelona ha creat el web lligaescacsonline.com, portal de la Lliga d'escacs d'escoles online per tal de fer les inscripcions, seguir resultats i classificacions.

LLOC

Plataforma lichess.org

HORARI

Diumenges de 16:30 a 17:40 a partir del 17 de desembre. Podeu trobar el calendari. Un cop finalitzat el temps de la competició, les partides que encara estiguin en joc no són comptabilitzades pel sistema a efectes de classificació. 

SISTEMA

Masnou per equips. Tots els esportistes poden jugar entre sí (excepte els del mateix equip).

RITME DE JOC

6 minuts + 2 segons per jugada.

PARTICIPANTS

Alumnes fins a 6è de primària que pertanyin a la mateixa escola.

EQUIPS

Cada escola tindrà tants equips com vulgui formar i els haurà de nomenar amb les lletres A, B C, etc. Els equips es poden compondre de tants esportistes com decideixi el monitor. Es recomana que cada equip el formin almenys 8 esportistes. Aquests equips poden coincidir en la mateixa Divisió.

(En casos excepcionals es permetrà equips mixts entre dues escoles de la mateixa ciutat sempre que aquestes tinguin pocs alumnes. En cas d'aconseguir premi, aquest s'haurà de repartir entre les escoles de forma equitativa).

PUNTUACIONS

Puntuaran els 4 millors esportistes de cada equip, aquests punts se sumaran a la classificació general després de cada jornada.

DIVISIONS

Cada divisió estarà formada per 10 equips. Per establir cada divisió, la primera jornada tots els equips competiran conjuntament. D'acord amb la classificació d'aquesta primera jornada, els 10 primers equips configuraran la 1ª Divisió, els 10 següents la 2ª Divisió i així successivament. Si en la darrera divisió no hi ha suficients equips per completar un grup de 10, l'organització decidirà depenent del nº d'equips que siguin, si forma el grup o els afegeix a la divisió immediatament superior. Posteriorment a l'inici de la competició es podran afegir nous equips. Aquests equips s'afegiran en les darreres divisions, completant grups o creant-ne de nous.

ASCENSOS/DESCENSOS

Els dos primers equips pujaran de Divisió, els dos darrers baixaran.

PREMIS

Per a cada Divisió

  • 1er: 1 joc de peces de 4 jugadors + 1 rellotge digital 1002+ 1 joc de cartes de la sort + medalles
  • 2n: 1 joc de peces de 4 jugadors + 1 joc de cartes de la sort + medalles

ENTREGA DE PREMIS

Es farà una jornada presencial amb tots els equips premiats que consistirà en un torneig blitz a 7 minuts + 2 segons per jugada el  diumenge i lloc a determinar. Els 3 primers classificats tindran un trofeu. Un cop finalitzat el torneig es farà l'entrega de premis de la Lliga Online.

INCOMPAREIXENCES

L'equip que cap dels seus components participi durant una jornada serà sancionat amb -25 punts a la classificació general.

ANTICHEATING

La plataforma de joc de lichess disposa d'un sistema avançat de detecció de mòduls de joc d'escacs, detectant els esportistes que els utilitzen i procedint a la suspensió del compte de l'usuari. L'organització de la competició donarà per vàlides les decisions de lichess i no acceptarà reclamacions, havent de dirigir-les en tot cas a la plataforma de joc.

Tot el no previst en aquest reglament serà resolt per la comissió esportiva de la competició formada per:

  • Delegat Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d'escacs
  • Responsable d'escacs online de la Federació Catalana d'escacs
  • 3 monitors d'escola amb llicència federativa en vigor

COMISSIÓ ESPORTIVA

Estarà formada per:

  • Delegat Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d'escacs
  • Responsable d'escacs online de la Federació Catalana d'escacs
  • 3 monitors d'escola amb llicència federativa en vigor

Tot el no previst en aquest reglament i en la normativa de competicions FCE i FIDE, serà resolt per lacomissió esportiva de la competició

INSCRIPCIONS

Omplint el formulari de la web 

Preu per equip: 10€

La quota s'haurà d'abonar per transferència al compte de la Federació Catalana d'escacs indicant el nom de l'equip.

Banc Sabadell ES33 0081 0191 9800 0132 5540

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no s'hagi fet el pagament.

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats/des, l’acceptació d’aquesta Circular.

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.

Aquesta circular podrà ser modificada en benefici del torneig.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2023