ORGANITZA

Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d’Escacs.

DIA

Dissabte 9 de març de 2024.

LOCAL DE JOC

Sala polivalent la fàbrica, (Recinte Fabra i Coats), Carrer de Sant Adrià, 20, Barcelona.

PARTICIPANTS

Poden participar tots els jugadors amb llicència en vigor dels clubs de la Delegació de Barcelona. Categories:

 • Sub8    nascuts al 2016 en endavant
 • Sub10  nascuts al 2014 i 2015
 • Sub12  nascuts al 2012 i 2013
 • Sub14  nascuts al 2010 i 2011
 • Sub16  nascuts al 2008 i 2009
 • Sub18/20  nascuts al 2006, 2007 i 2004, 2005

SISTEMA DE JOC

Es jugarà per sistema suís a 7 rondes.

L’emparellament s’efectuarà amb el programa Swiss-Manager.

En funció del nombre d'inscrits de cada categoria, es podran ajuntar grups mantenint els premis per separat.

HORARI I RITME DE JOC

Inici a les 15:45h

Ritme de joc: 10 minuts + 2 segons

Temps d’espera: 10 minuts

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no assisteixi a una ronda sense causa justificada, serà retirat del campionat.

AVALUACIÓ

El torneig serà vàlid per a Elo català ràpid.

DELEGATS

Tindrà accés a la sala de joc un delegat per club acreditat amb esportistes a les categories sub8, sub10 i sub12. Abans del dia 6 de març s’haurà de comunicar mitjançant el següent FORMULARI DE DELEGATS del club assistent.

És obligatori que el delegat/da sigui major d’edat.

El delegat no podrà dirigir-se als seus esportistes durant la partida. La seva funció bàsica és assegurar que l’esportista estigui en el número de tauler i color correcte.

DESEMPATS

 • Particular
 • Buchholz -1 (amb ajustament FIDE- oponent virtual)
 • Buchholz Total (amb ajustament FIDE- oponent virtual) Performance recursiva (54)
 • Major nombre de victòries

PREMIS

Per a cada categoria:

 • 1º Trofeu + inscripció gratuïta al Campionat de Catalunya individual d’edats (*)
 • 2º Trofeu + inscripció gratuïta al Campionat de Catalunya individual d’edats (*)
 • 3º Trofeu

Medalles per a tots els participants.

(*) La inscripció al Campionat Individual d'edats de Catalunya equivaldrà a la d'un jugador allotjat a l'hotel oficial, en cas de no estar a l'hotel oficial el jugador haurà de fer-se càrrec de la diferència. En cas que un jugador renunciï a participar en el Campionat Individual de Catalunya la inscripció passarà al següent classificat fins a arribar al 3º classificat. S'entén com a inscripció la quota del torneig, no l'estada a l'hotel.

DIRECTOR DEL TORNEIG

Sr. Ivan Marina de la Torre.

ARBITRATGE

AI Mireia Ramon Herraez

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

INSCRIPCIONS

La quota d’inscripció és de 15,00 € per a participant, a fer efectiu a través dels formularis d’inscripció segons categoria de l’esportista:

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el formulari segons categoriafins el 06/03/2023 a les 21:00 hores. Les places són limitades a 300 jugadors. Els esportistes entraran al campionat per ordre d’inscripció.

DISPOSITUS ELECTRÒNICS

Els jugadors/es hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i Títols Internacionals i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.

A la sala de joc només hi podran accedir jugadors, àrbitres, organització i delegats acreditats

La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. La Federació Catalana d’Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

 

 

Vilanova i la Geltrú, a 8 de febrer de 2024

Ivan Marina de la Torre

Delegació Territorial de Barcelona