1. El torneig començarà el proper 2 d'octubre. Es disputarà segons el sistema suís a 8 rondes.

2. Podran participar tots aquells jugadors amb llicència en vigor per la Federació Catalana d’Escacs i nascuts el 1953 o anteriors en homes i 1958 o anteriors en dones.

3. Per a la ciutat de Barcelona i el seu àmbit territorial, el local de joc serà: Seu Central de la Federació Catalana (Sant Adrià, 20 - Recinte Fabra)

4. El torneig es regirà pel Reglament de la Federació Catalana d'Escacs.

5. Les inscripcions es tancaran el dia 28 de setembre a les 19,30 hores i s'hauran de fer mitjançant l’imprès d’inscripció i enviar-ho per correu electrònic o de manera presencial, Sant Adrià, 20 (recinte Fabra), 08030 BARCELONA. El preu de la inscripció serà de 10€ per jugador.

6. El torneig computarà per l’elo FCE, FEDA i FIDE.

7. Aquest torneig és classificatori, per a la final de Veterans de Catalunya 2013. Durant el torneig es publicaran el nombre de places classificatòries.

8. Els casos no previstos en aquestes bases seran resolts pel Comitè de Competició de la FCE.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

1.- DIES DE JOC : Dimarts, a partir 2 octubre de 2012.

2.- HORARI DE JOC : A les 16,00 h.

3.- SISTEMA DE JOC : Sistema suís segons aplicació del programa swissmanager.

4.- RITME DE JOC : 1h. 30’ a l’inici, més 30” per jugada.

5.- MÒBILS : Està prohibit el seu ús durant la partida. En cas que soni un mòbil, l’infractor perdrà la partida.

6.- PRESENTACIÓ I APARELLAMENTS :Es podrà sol·licitar no ser aparellat, sense cap bonificació, màxim dues rondes. El termini per demanar-ho serà fins a 48h. després de la finalització de la ronda anterior i s’haurà de sol·licitar per escrit als serveis federatius.

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda, excepte la primera ronda que serà de 1 hora.

Si un jugador/a falta a una sessió sense justificar serà retirat del Torneig.

7. – DESEMPATS: Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

Ø Buchholz -1 (amb ajustament FIDE)

Ø Buchholz Total (amb ajustament FIDE)

Ø Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE)

Ø Progressiu fins a les últimes conseqüències

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – FIDE Handbook]

 

8.- PREMIS : Trofeu per al campió, subcampió i tercer. Un trofeu per al jugador més veterà i un altre trofeu per al primer jugador nascut l’any 1941 o anteriors (els premis són acumulables).

El repartiment de premis es farà en l’acte de cloenda de la final catalana.

TOT ALLÒ NO PREVIST EN AQUEST REGLAMENT ES REGIRÀ PER LES ACTUALS NORMES VIGENTS DE LA FIDE i de la FCE.