A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica a tots els àrbitres amb llicència en vigor la celebració dels propers seminaris arbitrals durant els mesos de maig/juny.

  • Barcelona (Local de la Federació Catalana d’Escacs) - 18 de maig de 2013 (De 10:00 a 14:00 hores).
  • Girona (Dates i local per determinar)
  • Lleida (Dates i local per determinar)
  • Tarragona (Dates i local per determinar)

L’objectiu d’aquests seminaris és revisar les darreres modificacions reglamentaries que hi han hagut els darrers mesos i explicar les noves modificacions que entraran en vigor a partir del proper 1 de juliol de 2013.

El temari serà:

  • Normativa d’informes, registres i avaluació de tornaigs de la FCE i la FEDA.
  • Normativa del Xè Circuit Català 2013.
  • E.1 Lleis dels Escacs de la FIDE – Modificacions a partir del 1 de juliol de 2013.
  • B.01. FIDE International Title Regulations – Modificacions a partir del 1 de juliol de 2013.
  • C.06 FIDE Tournament Rules – Normativa de desempats.
  • Guidelines on treatment of disabled chess players.

Tota la documentació relacionada amb el seminari es posarà a disposició dels àrbitres al web de la federació (http://escacs.cat/comites/arbitres) una setmana abans.

Tota persona interessada en assistir, haurà d’omplir el formulari abans del 14 de maig.

Barcelona, a 19 d’abril de 2013.

Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.