RESULTATS DE LA PROVA D’ÀRBITRE DE SUPORT

D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), resolc fer públic el resultat de la prova de coneixement teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre de suport realitzada a Barcelona i Lleida.

LLISTAT DE RESULTATS QUE HA OBTINGUT CADASCUNA DE LES PLIQUES

PLICA PART 1 PART 2 TOTAL RESULTAT
1 5,33 4,70 5,02 APTE
2 3,33 2,50 2,92 No Apte
3 3,83 6,34 5,08 No Apte
4 3,83 7,82 5,82 No Apte
5 6,67 5,92 6,29 APTE
6 6,17 4,50 5,33 APTE
7 5,50 6,92 6,21 APTE
8 5,83 3,17 4,50 No Apte

 

L’acte d’obertura de les pliques es realitzarà a la seu social de la Federació Catalana d’Escacs el proper dilluns 5 d’agost de 2013 a les 11:30 hores. Aquest acte és públic i obert a tots aquells federats que vulguin assistir.

RESULTATS DE LA PROVA D’ÀRBITRE CATALÀ

D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), resolc fer públic el resultat de la prova de coneixement teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre català realitzada a Barcelona, Girona i Lleida.

LLISTAT DE RESULTATS QUE HA OBTINGUT CADASCUNA DE LES PLIQUES

PLICA PART 1 PART 2 PART 3 TOTAL RESULTAT
1 4,67 3,75 6,19 4,87 No Apte
2 3,33 2,95 3,40 3,23 No Apte
3 5,11 6,45 6,56 6,04 APTE
5 5,78 5,25 7,00 6,01 APTE
6 6,11 4,60 5,76 5,49 No Apte
7 6,22 7,00 7,90 7,04 APTE
8 4,67 2,95 5,66 4,43 No Apte

 L’acte d’obertura de les pliques es realitzarà a la seu social de la Federació Catalana d’Escacs el proper dilluns 5 d’agost de 2013 a les 11:30 hores. Aquest acte és públic i obert a tots aquells federats que vulguin assistir.

ACTE D’OBERTURA DE LES PLIQUES

Data:               5 d’agost de 2013

Hora:               11:30

Lloc:                Federació Catalana d’Escacs. Sant Adrià, 20. 08030 - Barcelona 

Barcelona, a 31 de juliol de 2013.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.